Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2006

En studie utført av Norut Samfunnsforskning AS og Nasjonalt Senter for Telemedisin på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.