Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet

Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2006
Volum: 
2006:6

Snøhvitfeltet med landanlegget Hammerfest LNG er den første petroleumsutbyggingen i nordområdene. Rapporten dokumenterer og drøfter erfaringene fra utbyggingsfasen fram til medio 2006 (ett år før produksjonsstart). Den analyserer spesielt de samfunnsmessige virkningene samt drøfter framtidige utfordringer og muligheter lokalt og regionalt. Analysene omfatter olje- og gassutvinning i nord, næringsutvikling, leveranser, befolkningsutvikling, sosioøkonomiske forhold, boligmarked og betydningen for ungdom.

Dette er den andre hovedrapporten i prosjektet "Følgeforskning Snøhvit". Rapporten innebærer foruten nye og utvidete analyser også en oppdatering av faktagrunnlaget på sentrale deler av den forrige hovedrapporten.

I tillegg til de to hovedrapportene er det tidligere også presentert flere underveisbarometre med nøkkeltall for utviklingstrekk på områder der utbyggingen har hatt innvirkning.