Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?

Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016