Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?

Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016