Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.

Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016