Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser

Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Tidsskriftet Utmark
År: 
2017

Artikkelen i fulltekst finner du her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2460290