Sårbarhet for klimaendringer - Coast Adapt-prosjektet i Hammerfest (2012:3)

Sårbarhet for klimaendringer - Coast Adapt-prosjektet i Hammerfest (2012:3)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
2012:3

Rapporten oppsummerer hva som er gjort i Hammerfest (det norske caset), i prosjektet Coast Adapt, som studerer tilpasning til klimaendringer i sårbare kystsamfunn i Europas nordlige periferi. Drøftingen tar utgangspunkt i en modell om tilpasning til klimaendringer som ser både på dagens og framtidens klimatilpasning og sårbarhet. Dette omfatter både naturgitt og samfunnsmessig sårbarhet.