Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2010

Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2010

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
5/2011

Denne rapporten omhandler etablering av satellittbasert overvåkning av vekstsesongen (fenologi) på Svalbard. MODIS-NDVI satellittdata er brukt til å kartlegge, start, slutt og lengden på vekstsesongen for årene 2000 til 2010. Kombinert optisk (MODIS) og mikrobølge (ASAR) satellittdata er brukt til å kartlegge siste og første dag med snø for åren 2005 til 2010.