Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2013