Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet

Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2008