Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2183 publikasjoner
Side 50 av 55
Kartdemonstrator for Nordreisa.
 • T. Tøllefsen
2001
Kystsoneplan for MARGIT.
 • E. Brox
2001
Future needs in concrete repair technology
 • Geir Horrigmoe
2000
Mellom børs og akademia. Evaluering og framtidig organisering av "akademiske lærlinger"
 • Elisabeth Angell
2000
Analyse av klorid- og sementinnhold i betong
 • Vebjørn Pedersen
 • Roy Antonsen
2000
Satellittdata til kartlegging av biologisk mangfold. Utprøving av satellittdata i naturtypekartlegging og overvåking av biologisk mangfold
 • Ivar Jansen
 • Harald Bratli
 • Bernt Johansen
 • Einar Lieng
 • Asbjørn Moen
2000
Turisme og smak
 • Birgit Abelsen
 • Bente Heimtun
2000
EU og regionale innovasjonssystemer : rapport fra en studietur
 • Inge Hermanrud
 • Inge Nilssen
 • Torbjørn Schei
 • Sigurd Westgaard
2000
Til Nord-Norge med charterfly og rutefly. En analyse av produktpakker på det tyske og spanske markedet
 • Bente Heimtun
 • Birgit Abelsen
2000
Vertical integration downstream and transaction cost economics in the salmon fish farming industry in Norway and Scotland: A preliminary investigation
 • Gro Alteren
2000
Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms
 • Magnar Andersen
 • Gro Alteren
 • John Watten
 • Peter Arbo
 • Arne Rydningen
2000
Markedsundersøkelse romjordteknologi
 • Gro Alteren
 • Inger Solheim
 • Harald Johnsen
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
2000
Vedlegg til markedsundersøkelse romjordteknologi
 • Gro Alteren
 • Inger Solheim
 • Harald Johnsen
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
2000
Ny teknologi i reiselivets tjeneste - Forprosjektrapport
 • Ole Jørgen Mæland
 • Ellen Brox
 • Wiggo finnset
 • Karl Johan Grøttum
 • Gjermund Hartviksen
1999
IT i Tromsskolene - Forprosjektrapport
 • Ellen Brox
 • Jan Hallsteinsen
 • Torunn Karlstad
 • Finn Magne Spjelkavik
 • Kjell-Roald Langseth
 • Svenn Hansen
 • Tor-Andre Grenersen
 • Kurt-Arild Larsen
 • Svein Egil Haugen
 • Trond Schjefstad
 • Tore Larsen
1999
HØIDIS. Høyhastighets Infrastruktur i Distriksskolene. Et Høykom-prosjekt
 • Ellen Brox
 • Torunn Karlstad
1999
Ungdom med lite utdanning: marginalisering?
 • Kåre Heggen
 • Gunnar Jørgensen
 • Gunnar Jørgensen
 • Gry Paulgaard
1999
Scenarier for fremtidsskolen. Innspill til prosjektet itit
 • Ellen Brox
 • Jan Hallsteinsen
 • Gjermund Hartviksen
 • Svein Egil Haugen
 • Tore Larsen
 • Trond Schjefstad
1999
Kritisk kunnskapspraksis. En introduksjon
 • Turid Markussen
 • Ann Therese Lotherington
1999
Measurements of air change and energy loss with large open outer doors
 • Anker Nielsen
 • Ernst Olsen
1998
Measurements of air change and energy loss with large open outer doors
 • Anker Nielsen
 • Ernst Olsen
1998
Finite element analysis of breaking ice forces on conical structures
 • Bjørnar Sand
 • Geir Horrigmoe
1998
Structural analysis of repaired concrete structures (in Norwegian)
 • Arild Tørlen
 • Geir Horrigmoe
1998
Attraksjonsverdi : en analyse av Alta museum og Lofotr vikingmuseet på Borg
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
 • Line Lervik
1998
Med charterfly til Nord-Norge
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
 • Bente Heimtun
1998
Nordkapp - image i endring
 • Nina Prebensen
 • Mette Ravn Midtgaard
1997
Brukerbehov og dataoversikt i Margit-prosjektet. Topografiske IT-tjenester i kystsonen
 • Ellen Brox
 • Mai-Eli Johansen
1997
Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996
 • Ivar Lie
 • Arild Røkenes
 • Sveinung Eikeland
1997
Digitale signaturer og tiltrodde tredjeparter
 • Ellen Brox
 • Kenneth Iversen
 • Trond Bechmann
 • Espen Pettersen
 • Rolf Riisnæs
 • Asbjørn Hovstø
1996
Malmvogn 2000 : prekvalifisering for utvikling, produksjon og uttesting av prototype
 • Geir Horrigmoe
 • Jan Helge Utne
 • Svein Ove Hansen
 • Per Åge Ljunggren
1996
Tospråklig skole i spredtbygde strøk - kostander ved en samisk/norsk skole
 • Elisabeth Angell
1995
Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken
 • Toril Merete Ringholm
 • Elin Johnsen
1995
Meldingssikkerhet - Tiltrodde tredjeparter og digitale signaturer
 • Tore Røraas
 • Terje Kolnes
 • Jacob Berland
 • Morten Rennesund
 • Asbjørn Hovstø
 • Andreas Galtung
 • Rolf Riisnæs
 • Kenneth Roar Iversen
 • Ellen Brox
1994
Standarder og standardiseringsarbeid i fiskerinæringa. En kartlegging
 • Thorill Antonsen
 • Øivind Buvang
 • Ellen Brox
1994
An Extended Scenario Model for Electronic Data Interchange Modelling
 • Nils Halvard Lunde
 • Ellen Brox
 • Håvard Kvernelv
1993
Prescription. Contents and scenario.
 • Ellen Brox
 • Nils Halvard Lunde
 • Jim Yang
1993
Investigation of Syntaxes for Existing Interchange Formats to be used in Healthcare
 • Sigurd From
 • Ellen Brox
1993
Samfunnsmessige konsekvenser av gassutvinning og LNG-produksjon i Nord-Norge. FORUT-rapport, SF 021-4142
 • Margrethe Aanesen
 • Elin Johnsen
 • Paul Pedersen
 • Jan Einar Reiersen
1992
EDIBAN-EI i bygg og anlegg
 • Thorill Antonsen
 • Ellen Brox
1992
Eksport i fiskerinæringa - fra papir til EDI
 • Thorill Antonsen
 • Ellen Brox
1992

Sider