Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2183 publikasjoner
Side 52 av 55
Vekst i Sør-Troms?
 • Toril Merete Ringholm
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Eirik Inge Mikkelsen
Optical and passivating properties of sol-gel derived silica and titania coatings on textured monocrystalline silicon
 • Anna Malou Petersson
 • Per Filip Lindberg
 • Tobias Boström
Comparative typology in six european low-intensity systems of grassland management
 • Rafael Caballero
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Ewa Tyran
 • Edyta Molik
 • Andrea Boltshauser
 • Pius Hofstetter
 • ukjent-for-m044191 Brito
 • Anne Gueydon
 • Norbert Roeder
 • Helmut Hoffmann
 • Manuel Belo Moreira
 • Inoce?ncio Seita Coelho
 • A´ ngel Gil
Norsk reindrift mer lønnsom enn samisk [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Stein Torger Svala
 • Jan Åge Riseth
Push and pull among Finnish reindeer herders. Research Notes [About Dana & Riseths article on Reindeer herders in Finland ]
 • Janet Holmen
 • Jan Åge Riseth
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
Summer distribution of wild reindeer in relation to human activity and insect stress
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Ole-Gunnar Støen
Reiterated homogenization of nonlinear monotone operators
 • J. L. Lions
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Peter Wall
Fishing rights struggles in Norway: political or legal strategies?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
Hva gjør IKT med Helse-Norge?
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
 • Susan Halford
Above ground biomass changes in the mountain birch forests and mountain heaths of Finnmarksvidda, northern Norway, in the period 1957-2006
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
 • SR Karlsen
 • Birger Solberg
 • Kjell Arne Høgda
Active normal fault control on landscape and rock-slope failure in northern Norway
 • P. T. Osmundsen
 • I. Henderson
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • T.F. Redfield
 • J. Dehls
Multi-sensor monitoring of snow parameters in Nordic mountainous areas
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Inge Lauknes
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
Fortsatt behov for Tiltakssonen
 • Elisabeth Angell
Nord i petroleumsnæringens hender?
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
En artsrik flora
 • Stein Rune Karlsen
Reduction of commercial hematite pellet in isothermal fixed bed-experiments and numerical modelling
 • Reza Beheshti
 • John Are Moosberg-Bustnes
 • Mark William Kennedy
 • Ragnhild Elizabeth Aune
Politikken for reintallsreduksjon: – Fullstendig mislykket [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
”Feiltolking av reindriftsforskning”.
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
Reindrift og områdevern (Reindeer husbandry and protected areas)
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
Beitetilstand-resultat av økologi eller menneskelig handling?
 • Jan Åge Riseth
Finite element analysis of shear deformation in reinforced concrete shear-critical beams
 • Zheng Huang
 • Zhitao Lü
 • Yongming Tu
 • Thomas Blanksvärd
 • Lennart Elfgren
 • Gabriel Sas
On two types of effective conductivities
 • Vasilii V. Jikov
 • Dag Lukkassen
Nonlinear laminates where the effective conductivity is integer valued
 • Dag Lukkassen
 • Ralph Høibakk
 • Annette Meidell
Identitet i bevegelse
 • Henry Minde
 • Britt Kramvig
Modernization and Pasture Degradation: A Comparative Study of Two Sami Reindeer Pasture Regions in Norway
 • Jan Åge Riseth
 • Arild Vatn
Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 31 July - 4 August 2006, Denver, Colorado, USA
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
 • Inge Lauknes
Samisk tradisjonskunnskap om snø og is-en veiviser i klimaforskningen
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Hans Tømmervik
Kulturforståelse gir økt sjømateksport
 • Gro Alteren
New trends in Health Social Media: Hype or Evidence-based Medicine
 • Luis Fernandez-Luque
 • Annie Y.S. Lau
 • CS Bond
 • Kerstin Denecke
 • F Jose Martin-Sanchez
Satelitter gjør skituren tryggere
 • Eirik Malnes
Vest-Finnmark som økonomisk region?
 • Trond Nilsen
Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome
 • Risto Virtanen
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Tarja Maarit Oksanen
 • Juval Cohen
 • Bruce C. Forbes
 • Bernt Johansen
 • Jukka Käyhkö
 • Johan Olofsson
 • Jouni Pulliainen
 • Hans Tømmervik
Predator–rodent–plant interactions along a coast–inland gradient in Fennoscandian tundra
 • Lise Ruffino
 • Tarja Maarit Oksanen
 • Katrine S. Hoset
 • Maria Tuomi
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Erkki Korpimäki
 • Amandine Bugli
 • Keith A. Hobson
 • Bernt Johansen
 • Aurelia Mäkynen
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard
 • Rune Storvold
 • Stian Solbø
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Elin Rose Myrvoll
 • Stine Barlindhaug
 • Hans Tømmervik
Destruktive skylapper
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
Satellittovervåkning av snø på reinbeiter i Torneträsk området.[Satellite Remote sensing of snow on reindeer pastures in theTorneträsk region]
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
“Nobelprisvinneren, reindrift og beitetilpasning”
 • Jan Åge Riseth
On the conjugate of periodic piecewise harmonic functions
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
Hva skal nordnorsk reiseliv lages av?
 • Erika Søfting
 • Espen Haugland
 • Birgit Abelsen
 • Øystein Normann

Sider