Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
16/2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling?
En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliat-utbyggingen.