Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 190 publikasjoner
Side 1 av 5
Forhandlinger om plass - eksemplet Alta
 • Bjørn Hersoug
 • Jahn Petter Johnsen
 • Trude Kristin Borch
 • Otto Andreassen
 • Arild Buanes
2012
Forest monitoring in Congo Basin with combined use of SAR C- & L-band
 • Katrin Sophie E Einzmann
 • Jörg Haarpaintner
 • Yngvar Larsen
2012
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Eldar Gaare
 • Bernt Johansen
 • Dietbert Thannheiser
2012
A prototype social learning platform for children with diabetes type 1
 • Peter Bomark
 • Gunn Judit Evertsen
 • Ellen Brox
 • Johannes Hirche
 • Pia Yliraisanen-Seppanen
2012
Synthesis and docking of 4-triazolyl substituted piperidine derivatives as novel renin inhibitors
 • Rianne Harmsen
 • Annfrid Sivertsen
 • Davide Michetti
 • Bjørn Olav Brandsdal
 • Leiv Kristen Sydnes
 • Bengt Erik Haug
2012
Forskning om innovasjon i norske kommuner
 • Toril M Ringholm
2012
Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Audun Iversen
 • Thorkel C. Askildsen
 • Eirik Mikkelsen
2012
Evaluering av samiske språksentre (2012:6)
 • Vigdis Nygaard
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
 • Karl Jan Solstad
2012
Nasjonale diskurser og samiske identitet(er)
 • Trine Kvidal
2012
ReCover: Services for the Monitoring of Tropical Forest to Support REDD+
 • Tuomas Häme
 • L. Sirro
 • E. Cabrera
 • Jörg Haarpaintner
 • Johannes Heinzel
 • J. Hämäläinen
 • B. de Jong
 • F. Paz Pellat
 • D. Pedrazzani
 • J. Reiche
2012
Habitatmodell for lirype i Finnmark
 • Åshild Ø. Pedersen
 • Jane Uhd Jepsen
 • Martin Biuw
 • Bernt Johansen
2012
Sea ice monitoring from space with synthetic aperture radar
 • Torbjørn Eltoft
 • Wolfgang Dierking
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Necip Gokhan Kasapoglu
 • Thomas Kræmer
2012
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
 • Jonas Nørgaard Lauritzen
 • Eirik Årsand
 • Alexander Horsch
 • Luis Fernández Luque
 • Taridzo Fred Chomutare
 • Johan Gustav Bellika
 • Ole Kristian Hejlesen
 • Gunnar Hartvigsen
2012
Tropical forest remote sensing services for the Democratic Republic Of Congo case inside the EU FP7 ‘ReCover’ project (1st iteration)
 • Jörg Haarpaintner
 • Katrin Sophie E Einzmann
 • D. Pedrazzani
 • M.T.M San Juan
 • M.G. Gimenez
 • J. Heinzel
 • F. Enssle
 • L. Mane
2012
Vegetation mapping of Svalbard utilising Landsat TM/ETM+ data
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
2012
User Centric Social Diabetes Game Design for Children
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Peter Bomark
 • Johannes Hirche
 • Pia Yliraisanen-Seppanen
2012
Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway
 • Siri Gerrard
 • Torunn Berger
 • Ingrid Hovda Lien
 • Lise Nordbrønd
 • Halldis Valestrand
 • Paul Pedersen
 • Andreas Westgård
2012
Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland
 • Toril M Ringholm
2012
Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland (13/2012)
 • Toril M Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2012
Kunnskapsløftet 2006 Samisk - mot en likeverdig skole?
 • Karl Jan Solstad
 • Vigdis Nygaard
 • Marit Solstad
2012
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (2012:11)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2012
Trust - a key to innovation?
 • May-Britt Ellingsen
2012
Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Kjell-Arild Høgda
 • Hans Tømmervik
 • Annika Hofgaard
2012
Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011
 • Gitte Høj Jensen
 • Ingunn Tombre
 • Einar Eythorsson
 • Jesper Madsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Ove Martin Gundersen
 • Per Jørgen Hovland
2012
Staten - frå planaktør til planforvaltar?
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
2012
CoReH2O, a dual frequency radar mission for snow and ice observations
 • Helmut Rott
 • Donald W. Cline
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • Pierre Etchevers
 • Irena Hajnsek
 • Michael Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • S. H. Yueh
2012
Cavitating Langmuir Turbulence in the Terrestrial Aurora
 • B. Isham
 • Michael T Rietveld
 • P. Guio
 • F. R. E. Forme
 • Tom Grydeland
 • Einar Mjølhus
2012
Spatial modelling of Artic plant diversity
 • Lennart Nilsen
 • Geir Arnesen
 • Daniel Joly
 • Eirik Malnes
2012
A detailed view of rockslide deformation patterns in northern Norway using both ascending and descending high-resolution TerraSAR-X satellite InSAR data
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • John Dehls
 • Yngvar Larsen
 • Geoffrey D. Corner
2012
Innovative kommuner?
 • Toril M Ringholm
2012
Kommuneplan for Karlsøy kommune, konsekvensutredning for tema reindrift (12/2012)
 • Jan Åge Riseth
 • Britt Kramvig
2012
En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene (2012:1)
 • Vigdis Nygaard
2012
Etablering av fastruter i fjell langs et kyst - innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge (3/2012)
 • Sølvi Wehn
 • Jarle I. Holten
 • Stein-Rune Karlsen
2012
Configuration of trust – a discussion of trust and social change.
 • May-Britt Ellingsen
2012
Scenarier for kommunesektoren 2012-2037
 • Tor Selstad
 • Tor Dølvik
 • Andreas Hompland
 • Jon Helge Lesjø
 • Toril M Ringholm
2012
Extensive Insar Observations of the Jettan Rockslide in Northern Norway, Using Radarsat-2, Terrasar-X, and Corner Reflectors
 • J. F. Dehls
 • Tom Rune Lauknes
 • Lars H Blikra
 • Lene Kristensen
 • Hanne H Christiansen
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Grydeland
2012
Den sosiale gruppa som motivasjon til fysisk trening
 • Elin Johnsen
 • Tatjana Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2012
Assessment of ocean wind retrieval from dual-polarized x-band SAR data
 • Faozi Said
 • Harald Johnsen
2012
Social media in health - what are the safety concerns for health consumers?
 • Annie Y.S. Lau
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernández Luque
 • Manuel Armayones
2012
Synthetic Aperture Focusing of Outwardly Directed Cylindrical Ultrasound Scans
 • Martin H. Skjelvareid
 • Yngve Birkelund
 • Yngvar Larsen
2012

Sider