Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2183 publikasjoner
Side 6 av 55
E-GEM-European GNSS-R environmental monitoring
 • Nuno Catarino
 • Jorge Bandeiras
 • Tiago Peres
 • Pedro Silva
 • Adriano Camps
 • Hugo Carreño
 • Estel Cardellach
 • Bertrand Chapron
 • Johnny Andre Johannessen
 • Richard Danielson
 • Leila Guerriero
 • Nazzareno Pierdicca
 • Nilda Sánchez
 • Rune Storvold
 • Jens Wickert
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Some sharp inequalities for multidimensional integral operators with homogeneous kernel: An overview and new results
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Stefan G. Samko
 • Peter Wall
2016
Automatic multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania
 • Øivind Due Trier
 • Arnt Børre Salberg
 • Jörg Haarpaintner
 • Dagrun Aarsten
 • Terje Gobakken
 • Erik Næsset
2016
CULRES - Remote sensing: Mapping and monitoring cultural heritage in the Svalbard Archipelago
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Elin Rose Myrvoll
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
 • Stine Barlindhaug
2016
A method for automated snow avalanche debris detection through use of synthetic aperture radar (SAR) imaging
 • Hannah Vickers
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Yngvar Larsen
 • Heidi Hindberg
2016
Sentinel-1 SAR interferometry for deformation monitoring applications - lessons learned from the ESA SEOM InSARap study
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Zbigniew Perski
 • John F. Dehls
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
 • May-Britt Ellingsen
 • Yngve Antonsen
2016
Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016)
 • Rune Storvold
 • Kjell-Sture Johansen
 • Stian Solbø
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
Discovery of a novel covalent non-β-lactam inhibitor of the metallo-β-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Anastasia Albert
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)
 • Tore Riise
2016
Changes in growing season productivity of Northern vegetation inferred from long-term remote sensing data.
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Bogdan Zagajewski
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Something is "subsiding" in the state of Denmark - Operational prospects for nationwide subsidence mapping with Sentinel-1
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Are we drowning? Urban land subsidence in Thyborøn, Denmark, from ERS-2 and Sentinel-1 imagery and precision leveling
 • Joanna Fredenslund Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Trine Josefine Olsen Carlsen
 • Anastasia Albert
 • Susann Skagseth
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind
 • Vigdis Nygaard
 • Trond Nilsen
2016
Using 2D InSAR, dGNSS and structural field data to understand the deformation mechanism of the unstable rock slope Gamanjunni 3, northern Norway
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • Thierry Oppikofer
 • John F. Dehls
 • Reginald Hermanns
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Trond Eiken
2016
Are we drowning? A case study of land subsidence over Thyborøn, Denmark, from ERS and Sentinel-1 imagery and high-precision leveling measurements
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers
 • Zhonghua Chen
2016
Changes in growing season duration and productivity of northern vegetation inferred from long-term remote sensing data
 • Taejin Park
 • Sangram Ganguly
 • Hans Tømmervik
 • Eugénie S. Euskirchen
 • Kjell Arild Høgda
 • Stein Rune Karlsen
 • Victor Brovkin
 • Ramakrishna R. Nemani
 • Ranga B. Myneni
2016
How to secure indigenous capacity in New industries
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders’ perspectives on Fennoscandian tundra vegetation dynamics under climate change
 • Bruce C. Forbes
 • T. Horstkotte
 • Tove Aagnes Utsi
 • Åsa Larsson-Blind
 • Philip Burgess
 • Jukka Käyhkö
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Bernt Johansen
2016
Boreal forest land covermapping in Iceland and Finland using Sentinel-1A
 • Jörg Haarpaintner
 • Corine Davids
 • Rune Storvold
 • Kjell-Sture Johansen
 • K Arnason
 • Y Rauste
 • T Mutanen
2016
Monitoring our hazardous planet with Sentinel-1 InSAR: Results and prospects from COMET
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Marco Bagnardi
 • D Bekaert
 • Paola Crippa
 • Susanna Ebmeier
 • Pablo González
 • Emma Hatton
 • Ekbal Hussain
 • Tom Ingleby
 • Yngvar Larsen
 • Zhenhong Li
 • Petar Marinkovic
 • Karsten Spaans
 • Richard J. Walters
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
Improved measurements of sea surface velocity from Envisat ASAR and Sentinel-1
 • Morten Wergeland Hansen
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Johnny Andre Johannessen
 • Anton Korosov
2016
Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms. NGU Rapport 2016.031
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • J. F. Dehls
 • T. Oppikofer
 • R.L. Hermanns
 • E Dalsegg
 • Lene Kristensen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
2016
Building an indicator to characterize the thermal conditions for plant growth on an Arctic archipelago, Svalbard
 • Daniel Joly
 • Geir Arnesen
 • Eirik Malnes
 • Lennart Nilsen
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
 • Arnt Fløysand
 • Rune Njøs
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2016
Kan planloven bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet?
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
2016

Sider