Sosiokulturelle spenninger: Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner

Sosiokulturelle spenninger: Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009
Volum: 
2009: 1

Denne rapporten presenterer sosiokulturelle stedsanalyser av de fire nordnorske kommunene Deatnu/Tana, Sør-Varanger, Lebesby og Nordreisa. Utfordringer og spørsmål knyttet til de spesifikke kommuners stedsutvikling trekkes fram. Fokus er på hvordan stedets identitet endres/videreføres under skiftende omstendigheter.