Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 319 publikasjoner
Side 1 av 8
Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst. Brukernes egne fortellinger og perspektiver.
 • Rita Sørly
2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Martin Sollund Krane
2018
My mother's skull is burning: A story of stories.
 • Rita Sørly
 • Bengt Karlsson
 • Alec Grant
2018
Motstandsbevegelsen i Nord-Norge
 • Rita Sørly
2018
Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser
 • Rita Sørly
2018
Pårørendearbeid og systemisk praksis
 • Rita Sørly
2018
Being a Coptic Man: Masculinity, Class, and Social Change among Egyptian Copts
 • Bård Kårtveit
2018
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
 • Rita Sørly
2018
User-Centered Design of Serious Games for Older Adults Following 3 Years of Experience With Exergames for Seniors: A Study Design
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
2017
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence during geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial
 • Peter Oesch
 • Jan Kool
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Anton Civit
 • Roger Hilfiker
 • Stefan Bachmann
2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter”
2017
Impact of Facebook ads for sexual health promotion via an educational web app: A case study
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernandez-Luque
 • Thomas Roger Griesbeck Schopf
 • A. Y. S. Lau
 • Manuel Armayones
 • Rolf Wynn
 • Artur Serrano
2017
AB1222-HPR Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence in geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial
 • Jan Kool
 • Peter Rudolf Oesch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Anton Civit
 • Roger Hilfiker
 • S Bachmann
2017
Jeux d’entraînement comparés aux exercices autorégulés avec manuel d’instruction pour améliorer l’adhésion: étude randomisée contrôlée
 • Jan Kool
 • Peter Rudolf Oesch
 • Roger Hilfiker
 • Luis Fernandez-Luque
 • Gunn Judit Evertsen
 • Ellen Brox
 • Stefan Bachmann
2017
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
 • Ellen Brox
 • Karl Johan Olsen
2017
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
Delt Situasjonsforståelse
 • Yngve Antonsen
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Antonio Remartinez
 • Peter Oesch
 • Anton Civit
2016
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
 • Elia Gabarron
 • Artur Serrano
 • Luis Fernandez Luque
 • Luis Fernandez-Luque
 • Rolf Wynn
 • Thomas Roger Griesbeck Schopf
2015
Online Social Exergames for Seniors: a Pillar of Gamification for Clinical Practice
 • Stathis Konstantinidis
 • Ellen Brox
 • Per Egil Kummervold
 • Josef Hallberg
 • Gunn Judit Evertsen
 • Johannes Hirche
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Online case based learning
 • Maria Dardanou
 • Stathis Konstantinidis
2015
Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler
 • Marit Aure
2015
Experience with a 3D Kinect Exergame for Elderly
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Heidi Åsheim-Olsen
 • Santiago Hors-Fraile
 • James Browne
2015
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
 • May-Britt Ellingsen
 • Yngve Antonsen
2015
Health and social media: Perfect storm of information
 • Luis Fernandez-Luque
 • Teresa Bau
2015
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
 • Elin Johnsen
 • Marijke Jongsma Risberg
 • Astrid Bratvold
 • Elin Breivik
 • T Krogstad
 • Audhild Hjalmarsen
2015
Offer og aktør
 • Yngve Antonsen
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
A proposed framework to enrich norwegian EHR system with health-trusted information for patients and professionals
 • Stathis Th. Konstantinidis
 • Per Egil Kummervold
 • Luis Fernandez-Luque
 • Lars Kristian Vognild
2015
Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study
 • José Luis Fernández Alemán
 • Ana Sánchez Henarejos
 • Ambrosio Toval
 • Ana Belén Sánchez García
 • Isabel Hernández-Hernández
 • Luis Fernandez-Luque
2015
Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)
 • Marit Solstad
 • Ingvild Nylund
2015
Acceptance of a targeted exergame program by elderly
 • Gunn Judit Evertsen
 • Ellen Brox
2015
Sámi sisdoallu mánáidgárddis? Sámedikki doarjjaortnegiid (2:2015)
 • Marit Solstad
 • Ingvild Nylund
2015
Are exergames promoting mobility an attractive alternative to conventional self-regulated exercises for elderly people in a rehabilitation setting? Study protocol of a randomized controlled trial
 • Viviane Hasselmann
 • Peter Oesch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Stefan Bachmann
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
 • Vigdis Nygaard
 • Jørgen Bro
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Rudi Kirkhaug
 • Siri Tønnessen
2015

Sider