Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 661 publikasjoner
Side 1 av 17
Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring (3/2019)
 • Vigdis Nygaard
2019
Instrumentation and temperature data (2013–2017), Gámanjunni 3 rockslide and rock glacier, Manndalen, Troms. (9/2018)
 • Harald Øverli Eriksen
2018
Konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen - Reguleringsplan for driftsutvidelse av Svahøa skiferbrudd. (15/2018)
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2018
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2018
Mapping of abandoned mine tailings and acid mine drainage using in situ hyperspectral measurements and WorldView-3 satellite imagery. (20/2018)
 • Corine Davids
2018
Are Svalbard plants prepared for Climatic Change? (3/2018)
 • Xurxo Gago
 • Stein Rune Karlsen
 • Javier Gulias
 • Jaume Flexas
 • Beatriz Fernandez-Marin
 • Jose Ignacio Garcia-Plazaola
 • Maria Jose Clemente-Moreno
2018
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Martin Sollund Krane
2018
ESA DUE Innovator III SAR for REDD – D2.3 Final Report. (5/2018)
 • Jörg Haarpaintner
2018
Scientific Assessment of TSCV Retrievals from Stereo-SAR – A critical Review. (4/2018)
 • Harald Johnsen
2018
Samfunnsaksept og interessekonflikter knyttet til mineralnæringen. (N1/2018)
 • Vigdis Nygaard
2018
Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2018
UAV-BORNE UWB RADAR FOR SNOWPACK SURVEYS. (8/2018)
 • Markus Eckerstorfer
 • Rolf Ole Rydeng Jenssen
 • Andre Kjellstrup
 • Rune Storvold
 • Eirik Malnes
 • Svein Ketil Jacobsen
2018
Instrumentation and temperature data (2014–2017) for the Ádjet mountain in Skibotn, Troms. (10/2018)
 • Harald Øverli Eriksen
2018
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Trygve Borch
2017
Sustainable Aluminum and Iron Production
 • Reza Beheshti
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Deformasjonskartlegging rundt Longyearbyen ved bruk av satellittbasert radarinterferometri. (13/2017)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Tore Riise
2017
GLORIA Norge 2016 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong
 • Sølvi Wehn
 • Stein Rune Karlsen
 • Per Vesterbukt
 • Jarle Inge Holten
2017
Kartlegging av 3D-bevegelsesmønstre på Gámanjunni 3, Kåfjord, Troms. (14/2017)
 • Harald Øverli Eriksen
 • Yngvar Larsen
 • Heidi Hindberg
 • Tom Rune Lauknes
2017
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
 • Ellen Brox
 • Karl Johan Olsen
2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy. (12/2017)
 • Magnar Forbord
 • Jannike Falk-Andersson
 • Jan Åge Riseth
 • Birger Vennesland
2017
Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku
 • Vigdis Nygaard
 • Line Mathisen
 • Sindre Myhr
2017
CFRP Strengthening of Cut-Out Openings in Concrete Walls - Analysis and Laboratory Tests
 • Cosmin Popescu
2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2017
Value added in the Norwegian Bioeconomy (8/2017)
 • Eirik Mikkelsen
2017
GLORIA Norge – årsrapport for 2013. Makroflater på Arnøya og satellittbasert overvåkning av vekstsesongen i Midt-Norge
 • Sverre Lundemo
 • Stein Rune Karlsen
 • Jarle Inge Holten
2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)
 • Nils Håheim-Saers
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
 • Yngvar Larsen
 • Kjell Arild Høgda
2016
Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms. NGU Rapport 2016.031
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • J. F. Dehls
 • T. Oppikofer
 • R.L. Hermanns
 • E Dalsegg
 • Lene Kristensen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • Arild Buanes
 • Ingvild Nylund
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers
 • Zhonghua Chen
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016

Sider