Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 81 publikasjoner
Side 1 av 3
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
Satellite acquisition and Field measurement plan
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
2004
Envisnow - Annual technical progress report
 • E. Malnes
2004
In whose interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning.
 • A. Buanes
 • S. Jentoft
 • G. R. Karlsen
 • A. Maurstad
 • S. Søreng
2004
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning. Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt(NSI) og Umeå universitet(UU), Centrum for samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaption of Sami reindeer management. A co-ope
 • Johan Klemet Kalstad
 • Jan Åge Riseth
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Technique for Snow Water Equivalent Retrieval using the Delta-K Interferometric SAR Processing
 • E. Malnes
 • J.B. Rydningen
2004
Envisnow - Technology Implementation Plan
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2004
The urban ethos. Locality and youth in North Norway
 • U. D. K. Bæck
2004
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004
Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark
 • Arne Rydningen
 • Inge Berg Nilssen
2004
EO Science Review.
 • H. Johnsen
2004
Arena Romklynge - sluttrapport
 • J. B. Rydningen
2004
The Frozen Fillet: The Fish that Changed North Norway?
 • B. P. Finstad
2004
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
 • Frode Gundersen
2004
Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid: planlegging,prosjekt,avtale,partnerskap
 • Asle Farner
2004
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation og ASAR Wave Mode Products
 • H. Johnsen
 • V. Kerbaol
2004
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 • Elisabeth Angell
2004
Aspects of a twopasture-herbivore model
 • J. Å. Riseth
 • A. Vatn
2004
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
2004
En arktisk fiskeristormakt
 • Alf Håkon Hoel
 • Bjørn-Petter Finstad
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
ERS-2 Firn line Detection Svartisen.
 • R. Storvold
 • K.A. Høgda
 • M. Indregard
 • I. Lauknes
2004
Vindkraftstrategier for Finnmark
 • Eva Josefsen
 • Bernt Holst
 • Inge Berg Nilssen
2004
Preferanser og grunnlag for valg sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne
 • Unn Doris Karlsen Bæck
2004
Impact of changing socio-economic and cultural factors on the stability of co-operative large scale grazing systems.
 • Katharina Niemeyer
 • Jan Åge Riseth
2004
Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management? Reflections on Institutional Challenges for the Sámi in Norway
 • Jan Åge Riseth
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
ERS-1/2 Tandem InSAR DEM Svartisen.
 • M. Indregard
 • K.A. Høgda
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2004
Sametinget som likestillingspolitisk arena
 • Eva Josefsen
2004
Constant Modulus and Reduced PAPR Block Differential Encoding for Frequency-Selective Channels
 • Y. Larsen
 • G. Leus
 • G. B. Giannakis
2004
Release of TNF-alpha from in vitro-stimulated monocytes is negatively associated with serum levels of apolipoprotein B in patients with type 2 diabetes
 • Svetlana Zykova
 • Johan Svartberg
 • Rolf Seljelid
 • Hege Iversen
 • A Lund
 • Dmitri Svistounov
 • Trond Geir Jenssen
2004
Government financial transfers to the fish harvesting, processing and aquaculture industries. Norway 1990-2002
 • Øystein Hermansen
 • Ola Flaaten
2004
Airborne InSAR DEM Engabreen. Campaign and Results
 • K. A. Høgda
 • M. Jackson
 • T. Geist
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
 • H. Elvehøy
 • H. Johnsen
2004
Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms
 • Birgit Abelsen
2004
Vegetation Changes in the Nordic Mountain Birch Forest: the Influence of Grazing and Climate Change
 • H. Tømmervik
 • B. Johansen
 • I. Tombre
 • D. Thannheiser
 • K. A. Høgda
 • E. Gaare
 • F. E. Wielgolaski
2004
Dual-frequency dual-wavenumber formulations of harmonizable random fields
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
2004
"Kunsten er ikke å få en ide..."
 • Toril Merete Ringholm
2004
Et Teknologisk Konsept for et Helhetlig Overvåknings- og Informasjonssystem for Marint Miljø og Fremmedstoffer i Fisk.
 • L.K. Vognild
 • E. Brox
 • M.L.H. Wasmuth
2004
Markedsinformasjon om naturbaserte turister
 • Mehmet Mehmetoglu
 • Birgit Abelsen
2004

Sider