Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 93 publikasjoner
Side 1 av 3
Security and collaboration, problems and potential solutions in a distributed social network environment
 • Njål Trygve Borch
2007
Bruk av digitale spill i finsk språkopplæring – nettverksseminar
 • E. Brox
2007
Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond
 • Vigdis Nygaard
 • Sigrid Skålnes
2007
Flerstedlig og flerstemt – som situeringsforsøk i lokalsamfunnsstudier
 • B. Kramvik
2007
Statistical speckle filtering in the wavelet domain and flood mapping with synthetic
 • S. Solbø
2007
Social Topology Analyzed
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
 • Lars Kristian Vognild
2007
Regionale geodatatjenester i Lofoten. Rapport fra et Høykom-prosjekt
 • E. Brox
 • A. Finnseth
 • S. Kristmannsson
 • A. Klausen
2007
Sámi ovddidanfoandda doarjjaortnegiid árvvoštallan
 • Vigdis Nygaard
 • Sigrid Skålnes
2007
Tradable rights schemes for allocation of coastal resources between user-groups?
 • E. Mikkelsen
2007
The design and implementation of a distributed social network.
 • N. Borch
2007
Social Topology Analyzed
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
 • Lars Kristian Vognild
2007
The ethnic card: rights discourses in the Norwegian coastal fisheries
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2007
CryoRisk: SAR based monitoring of snow covered area
 • E. Malnes
2007
Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark
 • Vigdis Nygaard
 • Christen Ness
2007
Taking stock of national research on democracy in network governance.
 • T. Ringholm
2007
Finnmarksloven – en normalisering av rettsforhold
 • Eva Josefsen
2007
Variability of the start of the growing season in Fennoscandia, 1982-2002
 • SR Karlsen
 • Inger Solheim
 • Pieter Beck
 • Kjell Arild Høgda
 • F. E. Wielgolaski
 • H Tommervik
2007
A new approach fusing optical and SAR data for snow cover area mapping
 • Rune Solberg
 • Ragnar Bang Huseby
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
2007
Development of Techniques for Civilian Use of Spaceborne Radar Technology in Earth Mapping and Observation
 • H. (ed.) Johnsen
2007
Lønnsomhetsanalyse – foretak på Svalbard 2004-2006
 • Inge Berg Nilssen
2007
Tverrfaglighet – en eremitt-tilværelse?
 • T. Ringholm
2007
Terrain use by an expanding brown bear population in relation to age, recreational resorts and human settlements
 • Christian Nellemann
 • Ole-Gunnar Støen
 • Jonas Kindberg
 • Jon E. Swenson
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Göran Ericsson
 • Jonna Katajisto
 • Bjørn Petter Kaltenborn
 • Jodie Martin
 • Andrés Ordiz
2007
A ground-validated NDVI dataset for monitoring vegetation dynamics and mapping phenology in Fennoscandia and the Kola peninsula
 • Pieter Beck
 • P Jonsson
 • Kjell Arild Høgda
 • SR Karlsen
 • L Eklundh
 • Andrew Skidmore
2007
Mapping and Modelling the Snowmelt and Greening Pattern in Southern Norway by Combining Microwave and Optical Remote Sensing Sensors
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
 • Rune Solberg
2007
Automatic ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
 • S. Solbø
2007
Managing cultural differences in exporter-importer relationships
 • Gro Alteren
2007
Comparative Typology in Six European Low-Intensity Systems of Grassland Management
 • R. Caballero
 • J.Å. Riseth
 • N. Labba
 • E. Tyran
 • W. Musia
 • E. Molik
 • A. Boltshauser
 • P. Hofstetter
 • A. Gueydon
 • N. Roeder
 • H. Hoffmann
 • M.B. Moreira
 • I.S. Coelho
 • O. Brito
 • Å. Gil
2007
Effects of human activity on reindeer and caribou: The matter of spatial and temporal scales
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2007
Variability of the start of the growing season in Fennoscandia, 1982-2002
 • S.R. Karlsen
 • Inger Solheim
 • Pieter S.A. Beck
 • K.A. Høgda
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Hans Tømmervik
2007
Om å skape et mulighetsrom for innflytelse . ILO-konvensjon nr. 169 og finnmarksloven
 • Eva Josefsen
2007
Super-resolution of SAR data for ship detection
 • G. Engen
 • Y. Larsen
 • H. Johnsen
2007
Gateway as theater: Performing consumption and consuming performance
 • Trine Kvidal
2007
Spatial employment impacts of fisheries management
 • K. Heen
 • O. Flaaten
2007
Energiske kvinner. En presentasjon av hovedfunn i en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet
 • Gro Alteren
2007
What regulate and limit reindeer populations in Norway?
 • T Tveraa
 • Per Fauchald
 • Nigel Gilles Yoccoz
 • Rolf Anker Ims
 • R Aanes
 • KA Hogda
2007
Connecting people - towards an industrial cluster. The North Norwegian marine biotechnology industry.
 • Anne Katrine Normann
2007
Rules of Origin - A comparative study of Norway, Denmark and Iceland
 • A. K. Normann
 • G. Bye
 • A. H. Hoel
2007
Phenological monitoring in Finland - international collaboration to create phenological maps of northern Fennoscandia
 • A. Tolvanen
 • S. R. Karlsen
2007
Samfundsøkonomisk afkast af nordiske fiskerier
 • M. Nielsen
 • B. Cozzari
 • J Løkkegaard
 • G. Eriksen
 • O. Flaaten
 • E. Gudmundsson
 • K. Petersen
 • S. Waldo
2007
Computer role-playing game integrated in a learning environment
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Audun Heggelund
 • Merja Bertling
 • Tapani Mokko
 • Kaisu Tapiovaara
 • Pia-Maria Lausas
2007

Sider