Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2183 publikasjoner
Side 55 av 55
Improving runoff simulations using satellite-observed time-series of snow covered area
 • R.V. Engeset
 • H-C. Udnæs
 • Tore Guneriussen
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
 • Rune Solberg
 • E. Alfnes
eHealth and online videos for health promotion
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernandez-Luque
Curvature Effects in Ocean Surface Scattering
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Ida Friestad Pedersen
 • Tanos Elfouhaily
Investigating the Feasibility of the GlobSnow Snow Water Equivalent Data for Climate Research Purposes
 • Kari Luojus
 • Jouni Pulliainen
 • Helmut Rott
 • Thomas Nagler
 • Rune Solberg
 • Andreas Wiesmann
 • Chris Derksen
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Bojan Bojkov
Biological surface-active compounds from marine bacteria
 • Nga Phuong Dang
 • Bjarne Landfald
 • Nils Peder Willassen
HVorfor så få?
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
Electrophoretically deposited carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Boström
Sámi reindeer herd managers: why do they stay in a low-profit business?
 • Jan Åge Riseth
Forsker Jan Åge Riseth om reintallet i Karasjok og Kautokeino- En helt spesiell utvikling. [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
Harvest Functions: the Norwegian Bottom Trawl Cod Fisheries
 • Arne Eide
 • Frode Skjold
 • Frank Olsen
 • Ola Flåten
Multi-sensor/multi-temporal approaches for snow cover area monitoring
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
"Business" i nord-vest Russland
 • Gro Alteren
SAR-Ocean Wave Inversion Using Image Cross Spectra
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
Megaprojects and regional reform
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
Håp, engasjement - men kommer det flere folk?
 • Marit Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Toril Merete Ringholm
Seismic analysis of masonry gravity dams using the Discrete Element Method: Implementation and application
 • Eduardo Martins Bretas
 • Jose Lemos
 • Paulo B. Lourenco
Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
 • Håvard Lium
ANALYS AV DEN SAMISKA RENSKÖTSELNS EKONOMISKA TILLPASSNING. RENEN, INTÄKTSKÄLLA ELLER KULTURFÄSTE? Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
Mislykket reintallsreduksjon [Lederartikkel som kommenterer rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
 • Bernt Holst
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina

Sider