Statens nordområdesatsning

Statens nordområdesatsning

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Nordområdepolitikken sett fra nord
År: 
2010

Kapittel i boka "Nordområdepolitikken sett fra nord," en bok som gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og innspill til hvordan den bør videreutvikles.