Structural analysis of repaired concrete structures (in Norwegian)

Structural analysis of repaired concrete structures (in Norwegian)

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Populærvitenskapelig
Publikasjonskanal: 
Betongindustrien
År: 
1998
Volum: 
nr. 3, 32-34.