Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.

Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016