Trim der du er (6/2012)

Trim der du er (6/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
6/2012

I et forprosjekt finansiert av regionalt forskningsfond – fondsregion Nord-Norge har vi vurdert forskningsmessige utfordringer ved å trene sammen i grupper samtidig fra flere steder, helst ved bruk av spillteknologi og treningsspill. Rapporten beskriver kartlegger og trimforsøk i videokonferansestudio og beskriver deretter en rekke forskningsutfordringer for videre prosjektet. En rekke finansieringsordninger er også gjennomgått med tanke på hovedprosjekt.