Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)

Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
21/2015

Rapporten presenterer brukererfaringer basert på informantdata fra til sammen 14 brukere og pårørende. Bruk av velferdsteknologi forutsetter tillit til at teknologien og systemene rundt teknologien fungerer. Det vanskelig å påvise gevinstrealiseringer fordi den undersøkte velferdsteknologien i de flest tilfellene ikke erstatter en eksisterende tjeneste eller hjelpebehov, på sikt kan teknologien muligens bidra til å utsette annen hjelp eller tjenester.

Bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet og vår anbefaling vil være at de undersøkte velferdsteknologiske løsningene bør introduseres der det er et brukerbehov. Behovsavklaring for velferdsteknologi må inn samtidig med annen behovskartlegging og velferdsteknologi bør introduseres tidlig, mens bruker kan ta den i bruk og mestre den.