Undersøkelse av støy i Hammerfest under normal drift på Melkøya

Undersøkelse av støy i Hammerfest under normal drift på Melkøya

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2010
Volum: 
2010: 6

Et av vilkårene for byggingen av LNG-anlegget på Melkøya er at det skal utføres undersøkelser i lokalsamfunnet med hensyn til ulemper i forbindelse med støy – én før anlegget startet opp og én undersøkelse etter omsøkt tidsperiode. Denne rapporten er basert på resultater fra en oppfølgingsundersøkelse, gjort tre år etter forundersøkelsen i 2007. Den dokumenterer en spørreundersøkelse om folks opplevelse av støy fra fakling på Melkøya, generell støy fra Melkøya og andre typer støy i deres bomiljø. Resultatene fra undersøkelsen i 2010 sammenlignes med resultatene i 2007.