Ungdomsundersøkelsen 2008, Alta og Hammerfest videregående skoler

Ungdomsundersøkelsen 2008, Alta og Hammerfest videregående skoler

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009
Volum: 
2009:2

Dette er den andre undersøkelsen som er gjort overfor et utvalg elever ved de videregående skolene i Alta og Hammerfest. Undersøkelsene er blitt gjennomført i forbindelse med følgeforskningen av Snøhvitutbyggingen på Melkøya i Hammerfest. Intensjonen med undersøkelsene var å kartlegge eventuelle holdningsendringer til blant annet hjembyen og yrkesmuligheter blant ungdommen over tid ettersom utbyggingen skred frem.