Utbygging og drift av Goliat oljefelt

Utbygging og drift av Goliat oljefelt

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2008
Volum: 
2008:14

Utbygging og drift av Goliatfeltet for oljeutvinning kan både få negative og positive konsekvenser for samiske samfunn og samisk næringsliv. De arealbaserte næringene (reindrift, fiskeri, utmarksbruk) vil generelt oppleve negative konsekvenser ved en utbygging og beslaglegging av arealer langs Finnmarkskysten, samt økt trafikk i viktige fiskeområder rundt Goliatfeltet. Positive konsekvenser kommer i hovedsak i form av flere arbeidsplasser og økt økonomisk aktivitet, selv om antall nye oljerelaterte arbeidsplasser vil være begrenset i de samiske områdene og variere lite i antall mellom de forskjellige utbyggingsalternativene i driftsfasen.

Sammendrag / Abstract / Coahkkáigeassu:
NorutRapport2008_14_Goliat_Sammendrag_Abstract_Coahkkáigeassu

Kontaktperson: seniorforsker Ingunn Ims Vistnes, tlf. 78 45 71 05