Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv

Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2004
Volum: 
07-2004

Rapporten er et resultat av et forprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd om det moderne arbeidsliv. Hensikten med rapporten har vært å generere hypoteser relatert til arbeidsorganisasjonen ved Telenor på Fornebu, som siden skulle studeres i et hovedprosjekt.

Rapporten avdekker ulike paradokser innenfor det moderne arbeidsliv, hvor ideelle visjoner kolliderer med praktiske og opplevde realiteter. Blant annet vises det til en tilsynelatende åpenhet, synlighet og fleksibilitet basert på moderne arkitektur, teknologi, åpne kontorlandskap og flatere organisasjonsformer.

Tematisk har arbeidet vært fokusert på teknologi, kjønn, ledelse og medvirkning.

Rapporten viser blant annet til en endring i frihetsgrader som følge av innføring og bruk av ny teknologi. Videre etableres det nye forventninger til lederrollen som en følge av at den fysiske arbeidsorganiseringen skifter fra cellekontor til landskap. Når det gjelder medvirkning kjennetegnes Telenor FoU av en lav partsbasert medvirkning, og en høy driftsbasert medvirkning, dels som en følge av økt individuelt ansvar for arbeidsoppgaver.