Verdien av multi-sensor satellitt- og bakkebaserte radarmålinger på ustabile fjellområder i Troms

Verdien av multi-sensor satellitt- og bakkebaserte radarmålinger på ustabile fjellområder i Troms

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
År: 
2016