Verdikjede i bioenergi-kartlegging av status ved oppstart av fjernvarmeanlegg. Forprosjekt RFF Nord-Norut Tromsø og Nordlandsforskning. Sluttrapport.

Verdikjede i bioenergi-kartlegging av status ved oppstart av fjernvarmeanlegg. Forprosjekt RFF Nord-Norut Tromsø og Nordlandsforskning. Sluttrapport.

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2013