Verdiskapende delingskultur

Verdiskapende delingskultur

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Vilje til endring. Sosialt Entreprenørskap på norsk av Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.)
År: 
2009

Tema: Den sosiale revolusjonen.
Første bok om sosialt entreprenørskap skrevet av norske sosiale entreprenører. Boka inneholder 20 tekster om hvordan enkeltpersoner forandrer verden.

Boka kan bestilles her: http://www.mothercourage.no/