Vindkraftutbygging og reindrift i Finnmark - kontroverser rundt arealbruk (2014:1001)

Vindkraftutbygging og reindrift i Finnmark - kontroverser rundt arealbruk (2014:1001)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Notat
År: 
2014
Volum: 
1001
Arbeidsnotatet er en del av Norut Altas forskningsprosjekt Finnmarksinstitusjoners posisjon i nye industrielle innovasjonsprosesser i nord, som igjen er en del av Forskningsrådets VRI-program. 
 
Notatet følger opp en av kontroversene som er skissert i forskerprosjektet Hvordan utspilles kontroverset om bruk av arealer i regionen, og ser på tre konkrete utbyggingsplaner der vindkraftutbygging og reindrift konkurrerer om de samme områdene.