Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data

Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
År: 
2015
Volum: 
53