Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 142 publikasjoner
Side 1 av 4
Formation of porous textures on Si (111) wafers by anodic polarization in aqueous KOH solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
'We are the professionals': a study of teachers' views on parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
InSAR Deformation Time Series Using an L1-norm Small-Baseline Approach
 • Tom Rune Lauknes
 • Howard A. Zebker
 • Yngvar Larsen
2010
Statens nordområdesatsing
 • Elisabeth Angell
2010
ERS Wave mission reprocessing – QC support - Envisat mission extension support: Assessment of WV Product Quality after Orbit Change
 • Harald Johnsen
2010
Barmarkskjøring i Finnmark - resultater fra en spørreundersøkelse
 • Vigdis Nygaard
 • Ivar Lie
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
WE are the professionals.” A study of teachers’ views on parental involvement in school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
Fighting Irrelevant Health Videos on Youtube: a Social Network Analysis Approach
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • Genevieve B. Melton
2010
Meahcásteapmi Guovdageainnus Naturbruk i Kautokeino. Fastboendes bruk av meahcci i Kautokeino kommune og konsekvenser ved etablering av naturvernområder. Utredningsoppdrag for Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen.
 • Jan Åge Riseth
 • Jan Idar Solbakken
 • Heidi Kitti
2010
Shunt isolation in silicon solar cells by chemical etching
 • Anna Malou Petersson
 • Dilip Chithambaranadhan
 • Quang Hong Nguyen
 • Robert Goldberg
 • Timothy Lommasson
 • Tobias Boström
2010
Parental involvement practices in formalized home-school cooperation
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
Sámi traditional ecological knowledge as a guide to science: snow, ice and reindeer pasture facing climate change
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonsson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
2010
Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga
 • Sveinung Eikeland
2010
Konsekvensvurdering av Langdalselva Kraftverk for Reinbeitedistrikt 40 Orda.
 • Jan Åge Riseth
2010
Finnmarkskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2010
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2010
Protected Areas for Conflict Resolution and Management of Recreational and Commercial Fisheries.
 • Ola Flaaten
2010
Youth in Barents – possibilities and challenges.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
Meahcásteapmi Anárjohkas Naturbruk i Anárjohkaområdet. Fastboendes bruk av meahcci og konsekvenser ved mulig utvidelse av Øvre Anárjohka Nasjonalpark. Utredningsoppdrag for Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen.
 • Jan Åge Riseth
 • Jan Idar Solbakken
 • Heidi Kitti
2010
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
Phase calibration of a radar interferometer by means of incoherent scattering
 • Tom Grydeland
 • Cesar La Hoz
2010
New satellite-based maps of the growing season north of 50°N (Proceedings Paper)
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Anne Tolvanen
 • Bernt Johansen
 • Arve Elvebakk
2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2010
Sikring av bærekraftig reindrift i Trollheimen. En reindriftsfaglig gjennomgang og vurdering av den driftsmessige situasjonen.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2010
Utbygging av småkraftverk i Nordreisa og Kåfjord kommuner: Konsekvenser for reindriften i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri (Ráisduottar)
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2010
Regional labor mobility
 • Mikko Moilanen
2010
Pay scheme preferences and health policy objectives
 • Birgit Abelsen
2010
Reindriftens historiske utvikling – særtrekk.
 • Jan Åge Riseth
2010
LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ann Therese Lotherington
2010
Epiphytic macrolichens in spruce plantations and native birch forests along a coast-inland gradient in North Norway
 • Kjersti Wannebo Nilsen
 • Jarle W. Bjerke
 • Pieter Beck
 • Hans Tømmervik
2010
Implementing a "gender perspective" in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty?
 • Trine Kvidal
 • Elisabet Ljunggren
2010
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord
 • Trond Nilsen
2010
Konsekvensutredning av reindriftsinteressene for nydyrking på eiendommene 115/6 Åsland og 116/1, Lyngen kommune
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2010
GeoNor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene
 • Jack Ødegård
2010
Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon.
 • Ann Therese Lotherington
2010
Nordområdesatsingen sett fra nord
 • Sveinung Eikeland
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
2010
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
2010
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem
 • Elin Johnsen
 • Tatjana Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
Estimation of Ambiguity Functions With Limited Spread
 • Heidi Hindberg
 • Sofia Olhede
2010
"La respiración como interfaz de usuario para programas de rehabilitación pulmonar: adquiriendo senales respiratorias con el mando de la Wii" [Respiration as user interface for pulmonary rehabilitation: acquisition of breathing signals with the Wii R
 • Julian Guirao Aguilar
 • Vincente Traver Salcedo
 • Johan Gustav Bellika
 • Luis Fernandez Luque
2010
Statoil i nord - tre portretter. Fremtiden i nord sett fra en global aktør
 • Vigdis Nygaard
2010

Sider