Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 367 publikasjoner
Side 1 av 10
Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring (3/2019)
 • Vigdis Nygaard
2019
May Traditional Reindeer Herding Knowledge help in counteracting climate sensitive infections (CSIs)?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2018
Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst
 • Rita Sørly
2018
Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2018
Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst
 • Rita Sørly
2018
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2018
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Industrial development in the North-Sami indigenous interests between globalization and self-determination
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
 • Selle Per
2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2017
Mineral industries in Sami Areas - the role of the Sámidiggi
 • Vigdis Nygaard
2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Mineral industry in Sami areas - the role of the Norwegian Sami Parliament
 • Vigdis Nygaard
2017
Supporting entrepreneurship in Sami areas - between State policy and local co-participation
 • Vigdis Nygaard
 • Line Mathisen
2017
Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
2017
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway
 • Line Mathisen
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Landscape transitions from tundra/mountain heaths to forests the last century in northern Norway and the impact on reindeer husbandry: The likelihood for spreading climate sensitive infections (CSIs) in the future
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Stein Rune Karlsen
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
May Traditional Reindeer Herding Knowledge help in counteracting climate sensitive infections (CSIs)?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
2017
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Synspunkter på KU og en veileder for tema reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.
 • Jan Åge Riseth
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)
 • Jan Åge Riseth
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016

Sider