Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 76 publikasjoner
Side 1 av 2
The coming of the Cyborg Fish: How resource management is made possible
 • Jahn Petter Johnsen
 • Petter Holm
 • Peter R. Sinclair
 • Stein Arne Raanes
2005
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments
 • H. Johnsen (ed)
2005
Data from the Fourth Field Campaign
 • E. Malnes
 • M. Hallikainen
 • P. Lahtinen
 • M. Eskelinen
 • E. Rinne
 • M. Takala
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • J. Pulliainen
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
 • S. Metsämäki
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
2005
"Queens of household reign": Good Housekeeping's presentation of place for women in 1885 and 1886
 • Trine Kvidal
2005
Biomass production on a landscape level in the Northern mountain birch forests
 • Hans Tømmervik
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Seppo Neuvonen
 • Birger Solberg
 • Kjell Arild Høgda
2005
Satellite based snow monitoring for hydropower production and trade in Norway - – results versus operational needs
 • Anders Rognes
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Inge Lauknes
 • Tom Andersen
2005
Prosjektverktøyet ProjectLink med samisk brukergrensesnitt
 • E. Brox
2005
User Requirement Draft Document
 • E. Malnes
 • L. Steinbakk
 • R. Storvold
2005
The Silent Language of Ethnicity
 • B. Kramvig
2005
Snøhvitprosjektet og regional utvikling
 • Sveinung Eikeland
 • Birgit Abelsen
 • Elisabeth Angell
 • Stig Karlstad
 • Lars Krogh
 • Inge B. Nilsen
 • Margrete Gaski
2005
The Experience of Sápmi
 • Eva Josefsen
2005
Rossfjordfiber
 • A. Heggelund
2005
Technology Implementation Plan - Final
 • E. Malnes
 • T. Tøllefsen
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2005
Innovative Women and Gender-Power in Norwegian Regional Development Policy
 • Ann Therese Lotherington
2005
Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene
 • Ellen Brox
 • Torunn A. Tøllefsen
 • Marjun Paturson
 • Ellen Østgård
 • Anette Sundbom
 • Anita Lindmark
 • Reinert Mithassel
 • Anette Strandberg
 • Maria Lindgren
 • Annemarie Pinhold
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: forventninger og utfordringer
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
 • Frank Olsen
2005
Polarization Dependency in Sea Surface Doppler Frequency and its Applicationi to Envisat ASAR Alt-Pol Data
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • I. F. Pedersen
2005
Creation of a cluster?
 • Anne Katrine Normann
2005
"So the last shall be first, and the first last" - Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia (in press)
 • J. Å. Riseth
2005
Prosjektverktøyet ProjectLInk med samisk brukergrensesnitt. Rapport fra et språkprosjekt.
 • Ellen Brox
2005
"Utenrikspolitikk" og "indremedisin" - to sider av samme sak? Tredje følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling"
 • May-Britt Ellingsen
2005
OOMM-Operasjonell oseanografi and marine meteorologi - Phase 2 - SAR Ocean Wind & Wave Retrieval
 • H. Johnsen
2005
Handel, miljø og fiskeri: konvensjonen om handel med truede arter (cites) og forvaltning av fiskeriressurser
 • Rita Sætre
 • Alf Håkon Hoel
2005
Stakeholder participation in Norwegian coastal zone planning
 • Arild Buanes
 • Svein Jentoft
 • Anita Maurstad
 • Siri U. Søreng
 • Geir Runar Karlsen
2005
En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I
 • Peter Arbo
 • Elisabeth Angell
 • Toril Merete Ringholm
2005
Et enklere Norge - også i fiskeri og havbruk? Regelverk, informasjonsplikt og skjemavelde
 • Anne Katrine Normann
 • Alf Håkon Hoel
 • Stein Arne Rånes
2005
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms
 • E. Malnes
 • L. M. Andreassen
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • P. Pampaloni
 • Helmut Rott
 • R. Solberg
 • L. Steinbakk
 • O. Pirker
 • A. Cagnati
2005
Fisheries Trade and the WTO: US Policy Positions
 • Frank Alcock
2005
Challenges and Myths in Norwegian Coastal Zone Management
 • Svein Jentoft
 • Arild Buanes
2005
Access to Finance Through Network Credit: The Crucial Role of Trust
 • Ann Therese Lotherington
 • May-Britt Ellingsen
2005
Iverksetting av nasjonale avtaler - Opprinnelsesregler for fisk
 • Alf Håkon Hoel
 • Anne Katrine Normann
2005
A Novel Method for Spaceborne SAR Vessel-detection Using Complex Radar Backscatter
 • H. Johsen
 • Y. Larsen
2005
Fisheries subsidies: A review of the issues, actors and arenas as they relate to the doha mandate of the WTO
 • Syma Ebbin
2005
Fleksible kategorier - fleksible liv
 • Britt Kramvig
2005
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
2005
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments. EnviWave - Final Report Deliverable D1c
 • H. Johnsen (ed)
2005
Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser - et initiativ
 • T. Tøllefsen
 • E. Brox
2005
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Inge Berg Nilssen
 • Maar Stangeland
 • Gunn Jorunn Kristiansen
2005
School as an arena for activating cultural capital. Understanding differences in parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2005
Nature protection and the colonial legacy - Sámi reindeer management versus urban recreation: the case of Junkerdal-Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2005

Sider