Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 77 publikasjoner
Side 1 av 2
Elektronisk Booking sett fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2006
Tvisteløsningsmekanismen i WTO
 • Alf Håkon Hoel
2006
Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge
 • Eva Josefsen
2006
In-situ measured spectral directional emissivity of snow and ice in the 8-14 µm atmospheric window
 • M. Hori
 • T. Aoki
 • T. Tanikawa
 • H. Motoyoshi
 • A. Hachikubo
 • K. Sugiura
 • T. J. Yasunari
 • H. Eide
 • R. Storvold
 • Y. Nakajima
 • F. Takahashi
2006
Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning. Renen, intäktskälla eller kulturfäste?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
2006
Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2006
Styringsdialog i regionalpolitisk samordning
 • Toril (red) Ringholm
2006
Hyttebygging i reindriftsområder
 • Ivar Lie
 • Ingunn Vistnes
 • Christian Nellemann
2006
Vegetation Mapping of northern Fennoscandia, including the Kola Peninsula, using Landsat TM/ETM+ Data
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • A. Elvebakk
2006
Virkningsanalyse som grunnlag for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Panoramaveien” Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2006
Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten
 • Ann Therese Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2006
Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Lars Krogh
 • Christen Ness
 • Inge Berg Nilssen
2006
NDVI-characteristics of landscape types in the arctic/alpine-boreal transition area in northern Fennoscandia
 • S. R. Karlsen
 • B. Johansen
 • K. A. Høgda
2006
BETWEEN CONSERVATION AND UTILISATION PRESSURE. INDIGENOUS PERSPECTIVES ON THE GRAND SCHEME OF NATURE CONSERVATION AREAS IN NORWAY.
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
 • Terje Skjeggedal
2006
Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Farvel Taliban! - Analyse av en endringsprosess i bladet Nordlys
 • Ann Therese Lotherington
2006
Kreativ planlegging for en kreativ region?
 • Peter Arbo
 • Toril Merete Ringholm
2006
Language Learning Through Digital Role-Playing Games: Report from an Ongoing Project
 • E. Brox
 • G. Evertsen
 • A. Heggelund
2006
Protection and equity. Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
 • Terje Skjeggedal
2006
Right discourses in Norway: Mixing oil and water?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2006
Tillit på Toppnivå - Tredje seminar i programmet "Tillit og samarbeid i nordområdet"
 • May Britt (red) Ellingsen
2006
Små bedrifter som leverandører til Snøhvitutbyggingen
 • Inge Berg Nilssen
2006
SAR remote sensing of snow parameters in norwegian areas - current status and future perspective
 • R. Storvold
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
 • K. A. Høgda
 • S. E. Hamran
 • K. Müller
 • K. A. Langley
2006
DET HER VA JO FINT - DET TAR VI! ”LANDSPLANEN FOR NASJONALPARKER OG STØRRE VERNEOMRÅDER (ST.PRP. 62. 1991-92) I INSTITUSJONELT PERSPEKTIV.
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
2006
A New System and Service for Climate Monitoring in the Cryosphere
 • Rune Solberg
 • Steinar Eastwood
 • Robert Schjøtt Fausto
 • Asgeir Finnseth
 • Helmuth Haak
 • Ole William Hansen
 • Nick Hughes
 • Martin Maguire
 • Ernst Maier-Reimer
 • Eirik Malnes
 • Jørn Vegard Røsnes
 • Stein Tronstad
 • Peter Wadhams
2006
The Inclusion of Wave Breaking Effects in the Generalized Curvature Ocean Surface Scattering Model – validation using ASAR AP Mode data
 • G. Guitton
 • H. Johnsen
2006
Evaluering av Finnmark fylkeskommunes kriterier for tildeling av midler til kommunale næringsfond
 • Vigdis Nygaard
2006
Estimated growth cessation of timothy swards as a basis for regulation of surface application of cattle slurry in autumn
 • S. R. Karlsen
 • H. Bonesmo
 • A. K. Bakken
 • K. A. Høgda
2006
Tidlige Høykom-skoler - Hva har skjedd med dem i ettertid?
 • E. Brox
 • M. Aanesen
2006
Eiendom - Tidsbruk, egenvurdering og brukervurderinger
 • P. Pedersen
2006
Styringsdialog i regionalpolitisk samordning
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Arild Gjertsen
2006
Satellite-based Estimates of Sea Ice Volume Flux through Fram Strait
 • G. Spreen
 • S. Kern
 • D. Stammer
 • R. Forsberg
 • J. Haarpaintner
2006
ASAR Wave Mode - Validation of Reprocessing Upgrade
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Rapid adjustments of sperm characteristics in relation to social status
 • Geir Rudolfsen
 • Lars Figenschou
 • Ivar Folstad
 • Helge Tveiten
 • Marie Figenschou
2006
Anywhere, anytime? The Northern Challenge to ICT developers
 • M. Uden
 • A, Doria
 • A. W. Theodorsen
 • S. Sjursen
2006
Correlation analysis of two-dimensional gel electrophoretic protein patterns and biological variables
 • Werner Van Belle
 • Nina Ånensen
 • Ingvild Haaland
 • Øystein Bruserud
 • Kjell-Arild Høgda
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2006
En kartlegging av behov for et "Nordområdefond" for næringslivet
 • G. Alteren
2006

Sider