Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 101 publikasjoner
Side 1 av 3
Stat, region og urfolk
 • Eva Josefsen
2008
Oversikt over Key Data Owner IT systemer
 • K. J. Grøttum
2008
Sentraliseringstendensene i norske regioner - befolkning og næringsliv
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2008
Estimation of the Equivalent Number of Looks
 • S.N. Anfinsen
 • A. Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2008
Classification with a non-Gaussian model for PolSAR data
 • Anthony Paul Doulgeris
 • S.N. Anfinsen
 • Torbjørn Eltoft
2008
Strong sustainable development - a premise for renewable energy
 • Heidi Rapp Nilsen
2008
eguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Reindrift og naturmiljø.
 • Stein Rune Karlsen
 • Jan Åge Riseth
2008
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ignacio Basagoiti
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
2008
Hager i skiftende landskap - Evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 • T. Ringholm
 • G. Alteren
 • E. Angell
 • A. Buanes
 • M. Aanesen
2008
Evaluering kommune - BEST
 • Christen Ness
 • Birgit Abelsen
2008
Analysis of SAR images in the framework of scale mixture of Gaussian models
 • Torbjørn Eltoft
2008
The onset of spring and timing of migration in two arctic nesting goose populations: the pink-footed goose Anser bachyrhynchus and the barnacle goose Branta leucopsis.
 • I.M. Tombre
 • Kjell Arild Høgda
 • J. Madsen
 • L.R. Griffin
 • E.T. Kuijken
 • P. Shimmings
 • E. Rees
 • C. Verscheure
2008
Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet
 • Trond Nilsen
2008
Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv
 • Anne Britt Flemmen
 • Britt Kramvig
2008
ASAR Wave Mode Processing – 2005 – 2007 Activity Report
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2008
Nordområdesatsingen i møte med egen region
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Per Selle
2008
Analysis and classification of high Arctic glaciers with ASAR data
 • A. Doulgeris
 • K. Langley
 • Torbjørn Eltoft
2008
The consequences of climate-driven stop-over sites changes on migration schedules and fitness of Arctic geese.
 • S. Bauer
 • M. Van Dinther
 • Kjell Arild Høgda
 • M. Klaasen
 • J. Madsen
2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Inge Nilssen
 • Christen Ness
2008
”I SKYGGEN AV YELLOWSTONE”- ER NASJONALPARKER TJENLIGE FOR SAMISK KULTUR?
 • Jan Åge Riseth
2008
Fishing rights discourses in Norway: Indigenous Versus Non-indigenous Voices
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Monolitt eller mosaikk
 • May-Britt Ellingsen
 • Geir Runar Karlsen
 • Rudi Kirkhaug
 • Kjell Arne Røvik
2008
Evaluering av kriteriene for tildeling til kommunale næringsfond i Nordland fylkeskommune
 • Vigdis Nygaard
2008
CoReH2O – A dual-frequency SAR mission for improved snow and ice observation
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Haas
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • S. Yueh
2008
Vegetation mapping of Norway and Northern Scandinavia using satellite data
 • Bernt Johansen
 • Stein R. Karlsen
2008
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen
 • Trond Nilsen
 • nils asle bergsgaard
2008
Multisensor satellite measurements of snow properties on reindeer pastures in North Scandinavian Mountains
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpainter
 • Cecilia Johansson
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
2008
Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance
 • Torill Nyseth
 • Toril Merete Ringholm
2008
UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ
 • Gro Alteren
2008
Russisk arbeidskraft i Finnmark - utvikling, erfaringer og framtidige behov
 • Trine Kvidal
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
2008
CoReH2O – A Ku- and X-Band SAR Mission for Snow and Ice Monitoring
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Haas
 • C: Duguay
 • R. Essery
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • S. Yueh
2008
Vegetation mapping of Norway using Landsat TM/ETM+ data
 • Bernt Johansen
2008
Energiscenarioer for nordområdene
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Christen Ness
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • Jan Åge Riseth
2008
A stationary wavelet-domain Wiener filter for correlated speckle
 • Stian Solbø
 • Torbjørn Eltoft
2008
Kortnebbgjess på rast i et meningslandskap
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Konfliktfyllda naturskyddsprocesser i Norge
 • T. Arnesen
 • J. Å. Riseth
2008
Scientific preparations for CoReH2O, a dual frequency SAR mission for snow and ice observations
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Haas
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • S. Yueh
2008
Five Year Ground Surface Temperature Measurements in Finnmark, Northern Norway.
 • K. Isaksen
 • H. Farbrot
 • L. H. Blikra
 • Bernt Johansen
 • J.L. Sollid
 • T. Eiken
2008

Sider