Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 142 publikasjoner
Side 1 av 4
Nonlinear variational methods for estimating effective properties of multiscale materials
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Lars Erik Persson
2010
Roe deer population growth and lynx predation along a gradient of environmental productivity and climate in Norway
 • Claudia Melis
 • Mathieu Basille
 • Ivar Herfindal
 • John D. C. Linnell
 • John Odden
 • Jean-Michel Gaillard
 • Kjell Arild Høgda
 • Reidar Andersen
2010
Detailed rockslide mapping in northern Norway with small baseline and persistent scatterer interferometric SAR time series methods
 • Tom Rune Lauknes
 • A. Piyush Shanker
 • John F. Dehls
 • Howard A. Zebker
 • Iain H.C. Henderson
 • Yngvar Larsen
2010
Producing Snow Extent and Snow Water Equivalent Information for Climate Research Purposes – ESA DUE GlobSnow Effort
 • Kari Luojus
 • Jouni Pulliainen
 • Helmut Rott
 • Thomas Nagler
 • Rune Solberg
 • Andreas Wiesmann
 • Chris Derksen
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Bojan Bojkov
2010
Meet, Play, Learn. Social game-based learning tool for children with diabetes – phase 1
 • Ellen Brox
 • Torunn Tøllefsen
 • Pia Yliräisänen-Seppänen
 • Juha Laakko
 • Susanna Kantola
 • Peter Boman
 • Ragnhild Varmedal
 • Ellen K. Christiansen
 • Eva Skipnes
 • Beryll Kristiansen
2010
Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
2010
Social science perspectives on innovation and technology development
 • Asbjørn Kårstein
2010
ESA’s candidate explorer mission COREH2O: A satellite mission dedicated to snow and ice research.
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • P. Etchevers
 • I. Hajnsek
 • F. Hélière
 • Michael. Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • A. Lecuyot
 • J. Pulliainen
 • S. Yueh
2010
Plattformbru over Mistfjorden. Miljøaspekter og lovmessige utfordringer
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Kristin Haugland Smith
 • Gisle Solvoll
2010
Det Sosiale Nettet og helse
 • Elin Johnsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Roar Hagen
2010
Fault-controlled alpine topography in Norway
 • P. T. Osmundsen
 • T.F. Redfield
 • B.H.W. Hendriks
 • Steffen G Bergh
 • J.-A. Hansen
 • I.H.C. Henderson
 • J. Dehls
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • E. Anda
 • B. Davidsen
2010
Role of disturbed vegetation in mapping the boreal zone in northern Eurasia
 • Annika Hofgaard
 • Gareth Rees
 • Hans Tømmervik
 • Olga Tutubalina
 • Elena Golubeva
 • Natalia Lukina
 • Kjell Arild Høgda
 • Stein Rune Karlsen
 • Ludmila Isaeva
 • Viacheslav Kharuk
2010
Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality
 • Karl Henrik Sivesind
 • Per Selle
2010
’VI VIL, VI VIL – MEN FÅR VI DET TIL?’ Samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms.
 • Geir Bye
 • Trude Høgvold Olsen
2010
Sámedikki Kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
2010
Vinterprosjektet i Finnmark
 • Birgit Abelsen
2010
Efficient Full Aperture Processing of TOPS Mode Data
 • Geir Engen
 • Yngvar Larsen
2010
Sikring av en bærekraftig reindrift i Trollheimen. Gjennomgang og vurdering av den driftsmessige situasjonen. Utredningsoppdrag for Landbruks- og Matdepartementet.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2010
Optical properties of silica spheres deposited on silicondioxide/silicon structures
 • Munoz Juan F Cardenas
 • Tobias Boström
2010
Predicting animal performance through climatic and plant phenology variables: the case of an omnivore hibernating species in Finland
 • Claudia Melis
 • Ivar Herfindal
 • Kaarina Kauhala
 • Reidar Andersen
 • Kjell Arild Høgda
2010
Tangled lines in New Zealand's quota management system: The process of including recreational fisheries
 • Trude Kristin Borch
2010
Utfordringer sett fra nord
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Per Selle
2010
P2P Mediabridge - sluttrapport
 • Ellen Brox
 • Njål T. Borch
2010
Lokale ringvirkninger av havbruk i Lyngenfjorden
 • Inge Berg Nilssen
 • Per-Arne Emaus
2010
A Concept for Tropical Forest Assessment for REDD
 • Thomas Hame
 • L. Sirro
 • E. Cabrera
 • Jörg Haarpaintner
 • F. Enssle
 • J. Hamalainen
 • B. de Jong
 • F. Paz Pellat
 • D. Pedrazzani
 • J. Reiche
2010
Potential effects of temperature increase on forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway.
 • Stein R. Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
Konsekvensvurdering av Langdalselva Kraftverk for Reinbeitedistrikt 40 Orda. Sakkyndig utredningsoppdrag for Nord-Troms Tingrett.
 • Jan Åge Riseth
2010
Formation of porous textures on Si(111) wafers by anodic polarization in aqueous koh solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
Economic gains from electronic message exchange: The importance of working procedures
 • Margrethe Aanesen
 • Mikko Antti Moilanen
 • Frank Olsen
2010
Cold Regions Hydrology High-Resolution Observatory for Snow and Cold Land Processes
 • Helmut Rott
 • S. H. Yueh
 • D. W. Cline
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • C. Haas
 • F. Hélière
 • Michael Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • T. Nagler
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • A. Thompson
2010
Nordområdesatsingas i det nordlege offentlege rommet
 • Per Selle
2010
DeStore – DECENTRALIZED STORAGE OF MULTIMODAL USER DATA
 • Ellen Brox
 • Kåre Laukli
 • Njål T. Borch
 • Marte Karidatter Skadsem
2010
Nordlandskommunene – indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2010
Interferometric high time resolution NEIAL observations with the ESR: Software Radar and Incoherent Scattering.
 • Tom Grydeland
2010
Climate change effect scenarios and adaptation processes for reindeer management in Norway.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein R. Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
Konsekvensutredning av reindriftsinteressene for nydyrking på eiendommene 115/6 Åsland og 116/1, Lyngen kommune
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2010
Formation of porous textures on Si (111) wafers by anodic polarization in aqueous KOH solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
'We are the professionals': a study of teachers' views on parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
InSAR Deformation Time Series Using an L1-norm Small-Baseline Approach
 • Tom Rune Lauknes
 • Howard A. Zebker
 • Yngvar Larsen
2010
Statens nordområdesatsing
 • Elisabeth Angell
2010

Sider