Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 191 publikasjoner
Side 1 av 5
Ny arbeidskraft, nye innbyggere - nye nordlendinger
 • Marit Aure
2012
Hardy and singular operators in weighted generalized Morrey spaces with applications to singular integral equations
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • L Persson
 • N Samko
2012
Health information accessed on the Internet: the development in 5 European countries
 • Per Egil Kummervold
 • Rolf Wynn
2012
Climate Change and Wild Goose Populations: Challenges and Opportunities for Farming and Hunting
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn Tombre
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2012
Ageing Cyborgs at Work: Gender, age and technology in the nursing workforce
 • Susan Halford
 • Natalia Kukarenko
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2012
Samer i parti og valg
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2012
Turisme og reiselivsnæringen -statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet (15/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Ø. Aas
 • Marte Qvenild
 • Oddgeir Andersen
2012
Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? (2012:9)
 • Birgit Abelsen
 • Toril Merete Ringholm
 • Per-Arne Emaus
 • Margrethe Aanesen
2012
Potential applications of Sentinel-2 data to forest monitoring services in support to REDD activities: The Democratic republic of Congo case within ReCover Project.
 • D. Pedrazzani
 • M.T. Mateos San Juan
 • M. Gómez Giménez
 • Jörg Haarpaintner
 • K. Einzmann
 • L. Mane
2012
Highly Skilled Dependent Migrants Entering the Labour Market: the role of Gender and Place.
 • Marit Aure
2012
Etablering av overvåkning av vekstsesongen langs et kyst – innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
2012
Traditional knowledge as a guide to science and management. Learnings from Sápmi (Sámiland) [Part of symposium 61 ”The role of knowledge in effective human-ecological system interactions” Convenor Tom Koontz, Ohio State University.]
 • Jan Åge Riseth
2012
Landslide monitoring in western Norway using high resolution TerraSAR-X and Radarsat-2 InSAR
 • J. F. Dehls
 • L. Fischer
 • Martina Böhme
 • A. Saintot
 • R.H Hermanns
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Lars H Blikra
2012
Experimental and numerical assessment of the effectiveness of FRP-based strengthening configurations for dapped-end RC beams
 • T. Nagy-György
 • Gabriel Sas
 • A. C. Daescu
 • J. A. O. Barros
 • V. Stoian
2012
Pro-Anorexia and Pro-Recovery Photo Sharing: A Tale of Two Warring Tribes
 • Elad Yom-Tov
 • Luis Fernandez Luque
 • Ingmar Weber
 • Steven P. Crain
2012
Gendered new industrial processes in the north
 • Trine Kvidal
2012
Open innovation – organizational latitude, trust and management of knowledge in knowledge intensive SME’s
 • May-Britt Ellingsen
2012
Sápmelaččat bellodagain ja válggain
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Nordøstlige norskehavet
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
2012
Festivaler i Nord-Norge: Et samhandlingsfelt for reiseliv, øvrig næring, kultur og sosialt liv (2012:10)
 • Kari Jæger
 • Trine Kvidal
 • Arvid Viken
2012
Landscape heterogeneity and the effect of environmental conditions on prairie wetlands.
 • Ivar Herfindal
 • Mark C. Drever
 • Kjell Arild Høgda
 • Kevin M. Podruzny
 • Thomas D. Nudds
 • Vidar Grøtan
 • Bernt-Erik Sæther
2012
Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012
 • Geir Bye
2012
Kommunesektorens framtid 2012-2037
 • Tor Selstad
 • Tor Dølvik
 • Andreas Hompland
 • Jon Helge Lesjø
 • Toril Merete Ringholm
2012
Monitoring the effect of extreme winter warming events on snow-covered reindeer pastures using satellite remote sensing data.
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Harald Johnsen
2012
Sea surface wind retrieval using both normalized radar cross-section and polarization residual Doppler frequency from TerraSAR-X data
 • Faozi Said
 • Harald Johnsen
2012
Photographic strain monitoring during full-scale failure testing of Ornskoldsvik bridge
 • Gabriel Sas
 • Thomas Blanksvärd
 • Ola Enochsson
 • Björn Täljsten
 • Lennart Elfgren
2012
Future vegetation changes in thawing subarctic mires and implications for greenhouse gas exchange-a regional assessment
 • Julia Bosiö
 • Margareta Johansson
 • Terry V. Callaghan
 • Bernt Johansen
 • Torben R. Christensen
2012
Aperture Synthesis Imaging at the EISCAT Svalbard radar
 • Nicola M. Schlatter
 • Brendan C. Goodbody
 • Tom Grydeland
 • Nickolay Ivchenko
 • Björn Johan Gustavsson
 • Vasyl Belyey
 • B. S. Lanchester
2012
Statuskartlegging og måling av utvikling i bedrifter i nettverket Arena Lønnsomme Vinteropplevelser
 • May-Britt Ellingsen
2012
En ny og helhetlig frivillighetspolitikk?
 • Kristin Strømsnes
 • Per Selle
2012
FORESIGHT REISELIV - VRI TROMS, Resultater fra innspillskonferanse 27.september 2012
 • Yngve Antonsen
 • Geir Bye
2012
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig IndreTroms medisinske samhandlingssenter (2012:11)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2012
The Media State Vector.
 • Ingar Mæhlum Arntzen
 • Njål T. Borch
2012
Reindeer husbandry’s contribution to rural socio-economics.
 • Jan Åge Riseth
2012
Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?
 • Birgit Abelsen
 • Toril Merete Ringholm
 • Per-Arne Emaus
 • Margrethe Aanesen
2012
“Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management?”
 • Jan Åge Riseth
2012
A monitoring system for glaciers on Svalbard based on Envisat ASAR wide swath data
 • Heidi Hindberg
 • Eirik Malnes
 • Kjell Arild Høgda
2012
Snow dunes: A controlling factor of melt pond distribution on Arctic sea ice
 • Christian Petrich
 • Hajo Eicken
 • Christopher M. Polashenski
 • Matthew Sturm
 • Jeremy P. Harbeck
 • Donald K. Perovich
 • David C. Finnegan
2012
Characterization and Cytotoxicity Studies of the Rare 21:4 n-7 Acid and Other Polyunsaturated Fatty Acids from the Marine Opisthobranch Scaphander lignarius, Isolated Using Bioassay Guided Fractionation
 • Terje Vasskog
 • Jeanette hammer Andersen
 • Espen Hansen
 • Johan Svenson
2012
Work migrants as the rural rescue? Integration of labour migrants as a condition for place development
 • Anniken Førde
 • Marit Aure
 • Tone Magnussen
2012

Sider