Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 20 publikasjoner
Side 1 av 1
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)
 • Tore Riise
2016
Implementing broadband for young users in rural municipalities
 • Toril Merete Ringholm
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Rossfjordfiber
 • A. Heggelund
2005
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
Bredbåndsanvendelse i Lyngen
 • E. Brox
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport
 • E. Brox
 • A. Buanes
 • B. Holst
 • S. Søreng
 • A. Finnseth
 • K. Skog
 • F. Olsen
2003
Læringsmiljø Dyrøy Forprosjekt
 • E. Brox
 • J. Ryvoll
 • R. Espenes
2002
Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
2002
Bredbåndsfylket Troms. Kommunene i fylket - Kartlegging i alle kommunene. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett - et HØYKOM-prosjekt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
2002
Bruk av IKT i undervisningen på alle nivå i distriktene og de konsekvensene det kan ha for undervisningen og lokalsamfunnene
 • E. Brox
2001
Kystsoneplan for MARGIT.
 • E. Brox
2001
KNYT ~ Kunst, ny teknologi og næringsutvikling.
 • A. W. Theodorsen
 • M. E. Johansen
 • P. Kvist
 • K. M. Mælen
2001
Læringsarena midt i norden
 • E. Brox
 • I. Strand
 • L. Utstøl
2001
HØIDIS. Skoleprosjekt med høyhastighet
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. E. Johansen
 • O. J. Tennvassås
2001
Ny teknologi i reiselivets tjeneste - Forprosjektrapport
 • Ole Jørgen Mæland
 • Ellen Brox
 • Wiggo finnset
 • Karl Johan Grøttum
 • Gjermund Hartviksen
1999
Scenarier for fremtidsskolen. Innspill til prosjektet itit
 • Ellen Brox
 • Jan Hallsteinsen
 • Gjermund Hartviksen
 • Svein Egil Haugen
 • Tore Larsen
 • Trond Schjefstad
1999
Negotiating Terraine: Stories from the making of Siida
 • Britt Kramvig
 • Torun Granstrøm Ekeland