Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 87 publikasjoner
Side 1 av 3
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Trygve Borch
2017
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
 • Ellen Brox
 • Karl Johan Olsen
2017
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)
 • Tore Riise
2016
Mediasync Report 2015: Evaluating timed playback of HTML5 Media. (28/2015)
 • Njål Trygve Borch
 • Ingar M Arntzen
2015
Online case based learning
 • Maria Dardanou
 • Stathis Konstantinidis
2015
TRENDANALYSE - NØDMELDETJENESTEN DELRAPPORT I «NASJONALT NØDMELDINGSPROSJEKT»
 • Sindre Myhr
 • Yngve Antonsen
2014
Distributed Synchronization of HTML5 Media (15/2014)
 • Njål Borch
 • Ingar Arntzen
2014
Trim der du er (6/2012)
 • Ellen Brox
 • Birgit Abelsen
 • Adele Altmann
 • Gunn Judit Evertsen
2012
The Media State Vector.
 • Ingar Mæhlum Arntzen
 • Njål T. Borch
2012
Breathing as user interface for pulmonary rehabilitation - Respiration tracking using the Wii remote controller
 • Johan Gustav Bellika
 • Lars Kristian Vognild
 • Vicente Traver
 • Julian Guirao Aguilar
2010
La nueva sanidad y los nuevos pacientes en la web 2.0
 • Luis Fernández Luque
 • Vicente Traver
 • Alain Ochoa
2010
Meet, Play, Learn. Social game-based learning tool for children with diabetes – phase 1
 • Ellen Brox
 • Torunn Tøllefsen
 • Pia Yliräisänen-Seppänen
 • Juha Laakko
 • Susanna Kantola
 • Peter Boman
 • Ragnhild Varmedal
 • Ellen K. Christiansen
 • Eva Skipnes
 • Beryll Kristiansen
2010
P2P Mediabridge - sluttrapport
 • Ellen Brox
 • Njål T. Borch
2010
DeStore – DECENTRALIZED STORAGE OF MULTIMODAL USER DATA
 • Ellen Brox
 • Kåre Laukli
 • Njål T. Borch
 • Marte Karidatter Skadsem
2010
Ny teknologi i pleie og omsorg: En kost–nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner
 • M. Aanesen
 • A. T. Lotherington
 • F. Olsen
 • R. Devold
 • E. Breivik
2009
ArcticWeb: ArcGIS Server 9.2 erfaringer og anbefalinger
 • K. J. Grøttum
2008
Oversikt over Key Data Owner IT systemer
 • K. J. Grøttum
2008
Securing Private Peer-To-Peer Networks
 • Lars Audun Fredriksen
 • Anders Andersen
 • Njål Trygve Borch
2007
Regionale geodatatjenester i Lofoten. Rapport fra et Høykom-prosjekt
 • E. Brox
 • A. Finnseth
 • S. Kristmannsson
 • A. Klausen
2007
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten
 • Ann Therese Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Implementing broadband for young users in rural municipalities
 • Toril Merete Ringholm
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Tidlige Høykomskkoler - hva skjedde med dem i ettertid?
 • Ellen Brox
 • Margrethe Aanesen
2006
Tidlige Høykom-skoler - Hva har skjedd med dem i ettertid?
 • E. Brox
 • M. Aanesen
2006
Technology Implementation Plan - Final
 • E. Malnes
 • T. Tøllefsen
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2005
Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene
 • Ellen Brox
 • Torunn A. Tøllefsen
 • Marjun Paturson
 • Ellen Østgård
 • Anette Sundbom
 • Anita Lindmark
 • Reinert Mithassel
 • Anette Strandberg
 • Maria Lindgren
 • Annemarie Pinhold
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: forventninger og utfordringer
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
 • Frank Olsen
2005
Prosjektverktøyet ProjectLInk med samisk brukergrensesnitt. Rapport fra et språkprosjekt.
 • Ellen Brox
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2005
Prosjektverktøyet ProjectLink med samisk brukergrensesnitt
 • E. Brox
2005
Rossfjordfiber
 • A. Heggelund
2005
Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser - et initiativ
 • T. Tøllefsen
 • E. Brox
2005
Forstudie Troms og Finnmark i forbindelse med NEO II
 • E. Brox
 • S. Sjursen
2005
Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. Paturson
 • E. Østgård
 • A Sundbom
 • A. Lindmark
 • R. Mithassel
 • A. Strandberg
 • M. Lindgren
 • A. Pinholt
2005
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004

Sider