Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 275 publikasjoner
Side 6 av 7
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Et Teknologisk Konsept for et Helhetlig Overvåknings- og Informasjonssystem for Marint Miljø og Fremmedstoffer i Fisk.
 • L.K. Vognild
 • E. Brox
 • M.L.H. Wasmuth
2004
Concurrency Control in Distributed Geographical Database Systems
 • G. Hanssen
2003
FloodMan Software Reguirement and Design Document
 • G.J Evertsen
 • A. Finnseth
2003
Molecular descriptor database.
 • S Ahmed
 • P. Currie
 • K.J. Grøttum
 • K.A. Høgda
 • I Solheim
 • R. Helland
 • C. Fenton
 • N.P. Willassen
2003
Bredbåndsanvendelse i Lyngen
 • E. Brox
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport
 • E. Brox
 • A. Buanes
 • B. Holst
 • S. Søreng
 • A. Finnseth
 • K. Skog
 • F. Olsen
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
 • Ellen Brox
 • Arild Buanes
 • Bernt Holst
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Asgeir Finnseth
 • Knut Skog
 • Frank Otto Olsen
2003
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.Travel - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case
 • W. Finnset
2002
Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.FUNK-moderne nettbaserte tjenester for alle
 • W. Finnset
2002
Geographical Information Networks, a Distributed System for Generating Interactive Maps
 • Ellen Brox
 • Pål Currie
 • Dag Diesen
 • Asgeir Finnseth
 • Karl Johan Grøttum
 • Mai-Eli Johansen
 • Gudmundur Jøkulsson
 • Rune Sylvarnes
 • Torunn A. Tøllefsen
2002
LAVA læring –Elevapplikasjon
 • B. Foyn
 • E. Maus
 • D. Diesen
 • A. Oskal
2002
Bredbåndsfylket Troms – kartlegginger og mulige anvendelser
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
2002
Testapplikasjon for registrering av POI-data i en GIN-database
 • D. Diesen
 • M. E. Johansen
2002
Film i skolene.Rapport fra forprosjektet Film og Sånt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
 • T. B. Andersen
 • T. Aspenes
2002
FilmFil. Et prosjekt for å utnytte film som læremiddel, arbeidsmetode og kunstform i skoler.
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
 • T. B. Andersen
 • T Aspenes
 • A. Myrstad
 • J. Forshaug
2002
Læringsmiljø Dyrøy Forprosjekt
 • E. Brox
 • J. Ryvoll
 • R. Espenes
2002
Bredbåndsfylket Troms. Kommunene i fylket - Kartlegging i alle kommunene. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett - et HØYKOM-prosjekt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
2002
A Flexible Framework for Evaluation of New Algorithms for Dialogue Systems
 • P. Cenek
2002
Geographical Information Networks, A distributed System for Generating Interactive Maps
 • E. Brox
 • P. Currie
 • D. Diesen
 • A. Finnset
 • K. J. Grøttum
 • M. E. Johansen
 • G. Jøkulsson
 • R. Sylvarnes
 • R. Tøllefsen
2002
User and operational requirements for the OMEGA prototype
 • R. Sylvarnes
2002
Brukergrensesnitt i GAID: Sluttrapport
 • K. J. Grøttum
2002
Forskning på digitale bibliotek i Norge
 • L. K. Vognild
 • S. A. Brygfjeld
 • O. Husby
 • I. T. Sølvberg
2001
Teknologievaluering i FUNN prosjektet Sm@rt.POI.
 • K. J. Grøttum
 • D. Diesen
2001
Kartdemonstrator for Nordreisa.
 • T. Tøllefsen
2001
BIT arkitektur
 • K. J. Grøttum
2001
Visjon og begrensninger med bruk av ny teknologi i opplæring.
 • E. Brox
2001
KNYT ~ Kunst, ny teknologi og næringsutvikling.
 • A. W. Theodorsen
 • M. E. Johansen
 • P. Kvist
 • K. M. Mælen
2001
Tjeneste for oppdatering av elektroniske sjøkart TOES
 • K. A. Høgda
 • I. Tellefsen
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • T. Skyseth
2001
Læringsarena midt i norden
 • E. Brox
 • I. Strand
 • L. Utstøl
2001
Using object oriented information distribution to present and protect information
 • D. Diesen
 • A. Oskal
2001
Sluttfor FUNN-prosjektet Sm@art.POI. NORUT IT724/2-01 versjon 1.0 (4 s)
 • K. J. Grøttum
 • T. Rønning
2001
Bruk av IKT i undervisningen på alle nivå i distriktene og de konsekvensene det kan ha for undervisningen og lokalsamfunnene
 • E. Brox
2001
HØIDIS. Skoleprosjekt med høyhastighet
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. E. Johansen
 • O. J. Tennvassås
2001
Kystsoneplan for MARGIT.
 • E. Brox
2001
HØIDIS - Skoleprosjekt med høyhastighet. Et HØYKOM-prosjekt
 • Ellen Brox
 • Torunn A. Tøllefsen
 • Mai-Eli Johansen
 • Ole Tennvassår
2001

Sider