Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 81 publikasjoner
Side 1 av 3
Satellite based near real-time multi-temporal and multi-sensor retrieval of snow parameters in mountainus areas
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
2004
Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer
 • Toril Merete Ringholm
2004
FloodMan Annual Progress Report, Year 1
 • I. Solheim
 • M.L. Wasmuth
2004
Multi-sensor and time-series approaches for monitoring of snow parameters
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
2004
Snow Covered Area Retrieval Using ENVISAT ASAR Wideswath in Mountainous Areas
 • R. Storvold
 • E. Malnes
2004
Skole og utdanning på dagsordenen?
 • Unn Doris Bæck
 • Toril Merete Ringholm
2004
Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger
 • Arne Rydningen
2004
Hogst- og beitevurdering av inngjerdinger i bjørkeskog. Klubbvik, Nesseby Kommune, Finnmark
 • S. R. Karlsen
 • H. Molvig
 • A. Ørjebu
 • A. Sarre
 • A. P. Sarre
2004
Homomorphic Wavelet-Based Statical Despeckling of SAR Images
 • S. Solbø
 • T. Eltoft
2004
Status og strategier for satsing på kaldt klima-teknologi i Nord
 • Geir Horrigmoe
2004
New Economic Geography - an introductory survey
 • Eirik Inge Mikkelsen
2004
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Mapping of flooding in the Alessandria area with ERS
 • S. Solbø
 • S. Pettinato
 • S. Paloscia
 • E. Santi
 • P. Brusotti
 • I. Solheim
2004
Effects of infrastructure on migration and range use of wild reindeer
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2004
Forberedelse og orienteringsfase. Første følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling
 • May-Britt Ellingsen
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Preliminary Results on Soil moisture Mapping in Alessandria Area (Nothern Italy). Using ENVISAT A-SAR 20.-24.09.04
 • L. Pulvirenti
 • N. Pierdicca
 • S. Paloscia
 • F. Ticconi
 • C. Bignami
 • S. Pettinato
 • E. Santi
 • S. Solbø
2004
Gender and ethnicity in the Sami Parliament's fisheries policy
 • Elisabeth Angell
2004
Forhandlinger, avtaler og forebygging av avtalebrudd. Bruk av forhandlinger og avtaler - hvordan forebygge og håndtere avtalebrudd
 • Rolf H. Jensen
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Envisnow - Data from the third field campaign
 • M. Hallikainen
 • E. Rinne
 • M. Eskelinen
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • M. Takala
 • L. Honkavaara
 • A. Colliander
 • J. Pullianinen
 • S. Metsämäki
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
 • L. M. Andreassen
 • E. Alfnes
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
2004
Satellite based services for the wind industry
 • B.R. Furevik
 • M. Stette
 • T. Ranchin
 • C. Hasager
 • L.C. Christensen
 • E. Peirano
 • H. Wensink
 • F. Van Hulle
 • P.B. Sørensen
 • H. Johnsen
 • B. Hurley
 • O.M. Johannessen
2004
Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004
 • Hallgeir Aalbu
 • Elisabeth Angell
 • Heidi Wiig Aslesen
 • Ådne Cappelen
 • Arild Hervik
 • Grete Rusten
 • Tor Selstad
2004
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Envisnow - Bi-annual management report
 • E. Malnes
2004
Is marine fishing tourism sustainable? Some lessons from Norway.
 • T. Borch
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente lilljan lind Kassah
 • Ann Therese Lotherington
2004
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
Satellite acquisition and Field measurement plan
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
2004
Envisnow - Annual technical progress report
 • E. Malnes
2004
In whose interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning.
 • A. Buanes
 • S. Jentoft
 • G. R. Karlsen
 • A. Maurstad
 • S. Søreng
2004
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning. Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt(NSI) og Umeå universitet(UU), Centrum for samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaption of Sami reindeer management. A co-ope
 • Johan Klemet Kalstad
 • Jan Åge Riseth
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Technique for Snow Water Equivalent Retrieval using the Delta-K Interferometric SAR Processing
 • E. Malnes
 • J.B. Rydningen
2004
Envisnow - Technology Implementation Plan
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2004
The urban ethos. Locality and youth in North Norway
 • U. D. K. Bæck
2004
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004

Sider