Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 119 publikasjoner
Side 1 av 3
Phase-dependent outbreak dynamics of geometrid moth linked to host plant phenology
 • Jane Uhd Jepsen
 • Snorre Hagen
 • Stein-Rune Karlsen
 • Rolf Anker Ims
2009
Sjølaksefiske i sjøsamiske områder – Rettigheter og kulturell betydning
 • T. Borch
 • A. Buanes
 • G. R. Karlsen
 • F. Olsen
2009
Verdiskapingen i reindrifta
 • Stig Karlstad
 • Ivar Lie
2009
Sámi Reindeer Industry Challenged by the Climate.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
 • Bernt Holst
 • Stein R. Karlsen
 • Hans Tømmervik
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases.
 • SJ Romero
 • Luis Fernández Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Maritim verdiskaping i nord
 • Erik W. Jakobsen
 • Dagfinn Johnsen
 • Ingeborg Sandvik
2009
Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
2009
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
 • Bernt Holst
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
2009
Growing-season trends in Fennoscandia 1982-2006, determined from satellite and phenology data
 • S.R. Karlsen
 • K.A. Høgda
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Anne Tolvanen
 • Hans Tømmervik
 • Jarmo Poikolainen
 • Eero Kubin
2009
Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling
 • T. Ringholm
 • N. Aarsæther
 • V. Nygaard
 • P. Selle
2009
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen
 • Chirsten Ness
 • Vigdis Nygaard
2009
Customer-oriented culture’s effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: The exporter’s perspective
 • Gro Alteren
2009
Use of enhanced-resolution QuikScat/SeaWinds data for operational ice services and climate research: sea ice edge, type, concentration and drift
 • Jörg Haarpaintner
 • M. Porcires
2009
Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030
 • Dag Slotfeldt-Ellingsen
 • Karstein P. L. Sandvik
2009
Evaluering av realfagssatsingen i Troms
 • Margrethe Aanesen
 • Ellen Brox
2009
NASJONALPARKER OG REINDRIFT I NORGE.
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
2009
Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?
 • Patrik Hall
 • Pekka Kettunen
 • Karl Löfgren
 • Toril Merete Ringholm
2009
Vegetasjonskart for Norge basert på Landsat TM/ETM+ data
 • B. E. Johansen
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Promoting an Ecosystem Approach to the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources.
 • Eirik Mikkelsen
 • A.J Grehan
 • S. Van den Hove
 • Clarie W. Armstrong
 • T. Van Rensburg
 • R. Long
 • Vikki Gunn
 • Ben De Mol
 • Stefan Hain
2009
Snow cover maps with satellite borne SAR - A new approach in harmony with fractional optical SCA retrieval algorithms.
 • S. Pettinato
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
2009
Optimal design of a long and slender compressive strut
 • Johan Byström
2009
Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles?
 • Anne Lise Fimreite
 • Per Selle
2009
‘Premisser for bruk og vern: Forskningsresultater og innspill’
 • Jan Åge Riseth
2009
Building bridges: Institutional perspectives on interdisciplinarity
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
 • Svein Jentoft
2009
Vegetasjonskart for Norge basert på satellittdata. Delprosjekt 1: Klasseinndeling og beskrivelse av utskilte vegetasjonstyper
 • B. E. Johansen
 • P. A. Aarrestad
 • D. I. Øien
2009
Arealplanprosesser, hyttebygging og reindrift - en studie av planprosesser i tre utvalgte områder
 • Ivar Lie
2009
New Network Modes of Nordic Local Governance?
 • K. Lofgren
 • Toril Merete Ringholm
2009
GIMMS-NDVI Based Mapping of the Growing Season North of 50°N.
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • A. Elvebakk
 • V. Fedotova
2009
Finite element simulations of reinforced concrete beams attacked by corrosion
 • Irina Sæther
 • Bjørnar Sand
2009
Recent fluctuations in the extent of the firn area of Austfonna, Svalbard, inferred from GPR
 • Thorben Dunse
 • Thomas Schuler
 • Jon Ove Hagen
 • Trond Eiken
 • Ola Brandt
 • Kjell Arild Høgda
2009
Of course gender is important, I’m just not sure in what way. Addressing innovation discourse at the national, regional and local level
 • Trine Kvidal
 • Elisabet Ljunggren
2009
Global Validation and Long-Term Quality Assessment of ASAR Wave Mode Products 2008-2011 - Annual Report 2008
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2009
Finnmarkskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2009
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2009
From a distance. How Norwegian parents experience the encounters with school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2009
Use of satellite data in near real-time monitoring of the birch flowering in Norway
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Hallvard Ramfjord
 • Trond Einar Brobakk
 • Bernt Johansen
2009
Power means with integer values
 • Ralph Høibakk
 • Dag Lukkassen
2009
Protection and equity? Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2009
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
2009
Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling
 • M. B. Ellingsen
2009

Sider