Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 142 publikasjoner
Side 1 av 4
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
Phase calibration of a radar interferometer by means of incoherent scattering
 • Tom Grydeland
 • Cesar La Hoz
2010
New satellite-based maps of the growing season north of 50°N (Proceedings Paper)
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Anne Tolvanen
 • Bernt Johansen
 • Arve Elvebakk
2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Stig Karlstad
2010
Sikring av bærekraftig reindrift i Trollheimen. En reindriftsfaglig gjennomgang og vurdering av den driftsmessige situasjonen.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2010
Utbygging av småkraftverk i Nordreisa og Kåfjord kommuner: Konsekvenser for reindriften i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri (Ráisduottar)
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2010
Regional labor mobility
 • Mikko Moilanen
2010
Pay scheme preferences and health policy objectives
 • Birgit Abelsen
2010
Reindriftens historiske utvikling – særtrekk.
 • Jan Åge Riseth
2010
LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ann Therese Lotherington
2010
Epiphytic macrolichens in spruce plantations and native birch forests along a coast-inland gradient in North Norway
 • Kjersti Wannebo Nilsen
 • Jarle W. Bjerke
 • Pieter Beck
 • Hans Tømmervik
2010
Implementing a "gender perspective" in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty?
 • Trine Kvidal
 • Elisabet Ljunggren
2010
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord
 • Trond Nilsen
2010
Konsekvensutredning av reindriftsinteressene for nydyrking på eiendommene 115/6 Åsland og 116/1, Lyngen kommune
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2010
GeoNor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene
 • Jack Ødegård
2010
Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon.
 • Ann Therese Lotherington
2010
Nordområdesatsingen sett fra nord
 • Sveinung Eikeland
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
2010
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
2010
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
Estimation of Ambiguity Functions With Limited Spread
 • Heidi Hindberg
 • Sofia Olhede
2010
"La respiración como interfaz de usuario para programas de rehabilitación pulmonar: adquiriendo senales respiratorias con el mando de la Wii" [Respiration as user interface for pulmonary rehabilitation: acquisition of breathing signals with the Wii R
 • Julian Guirao Aguilar
 • Vincente Traver Salcedo
 • Johan Gustav Bellika
 • Luis Fernandez Luque
2010
Statoil i nord - tre portretter. Fremtiden i nord sett fra en global aktør
 • Vigdis Nygaard
2010
VRI - TROMS MOT 2017. Rapport fra VRI foresight, Sommarøy 3.- 4. mai 2010.
 • May-Britt Ellingsen
2010
En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 • Vigdis Nygaard
 • Ivar Lie
 • Stig Karlstad
2010
Meeting the needs of your customer in export marketing channels: A two-edged sword?
 • Gro Alteren
2010
Nordområdesatsinga i det nordlege offentlege rom
 • Per Selle
2010
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge. (Climate change, effect scenarios and adaptation possibilities for reindeer management in Norway).
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
A Flexible and Collaborative Middleware for an Unmanned Aerial Vehicle Platform: When one-fit-all solution is required
 • Domingo Diez Barrero
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
2010
Matching and settlement patterns: The case of Norway
 • Mikko Moilanen
2010
A Flexible and Collaborative Middleware for an Unmanned Aerial Vehicle Platform: When one-fit-all solution is required
 • Domingo Diez Barrero
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
2010
Samiske rettigheter og utvikling i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning
 • Inge Berg Nilssen
 • Truls Flatberg
 • Ivar Lie
 • Lars H. Vik
2010
Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2010
Personalized Health Applications in the Web 2.0: The Emergence of a New Approach.
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatjana Burkow
 • Lars K. Vognild
2010
Samiske rettigheter og utviklingen i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
Reindrift og områdevern (Reindeer husbandry and protected areas)
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
2010
Effects of Recreational Cabins, Trails and Their Removal for Restoration of Reindeer Winter Ranges
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Ole-Gunnar Støen
 • Bjørn P. Kaltenborn
 • Frank Hanssen
 • Rannveig Helgesen
2010
Changing the record: the inter-professional, subjective and embodied effects of electronic patient records
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2010
Personalized health applications in the Web 2.0: The emergence of a new approach
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatiana Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
The Norwegian Sámi Parliament and Sámi Political Empowerment
 • Eva Josefsen
2010

Sider