Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 142 publikasjoner
Side 1 av 4
Optical properties of silica spheres deposited on silicondioxide/silicon structures
 • Munoz Juan F Cardenas
 • Tobias Boström
2010
Predicting animal performance through climatic and plant phenology variables: the case of an omnivore hibernating species in Finland
 • Claudia Melis
 • Ivar Herfindal
 • Kaarina Kauhala
 • Reidar Andersen
 • Kjell Arild Høgda
2010
Tangled lines in New Zealand's quota management system: The process of including recreational fisheries
 • Trude Kristin Borch
2010
Utfordringer sett fra nord
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Per Selle
2010
P2P Mediabridge - sluttrapport
 • Ellen Brox
 • Njål T. Borch
2010
Lokale ringvirkninger av havbruk i Lyngenfjorden
 • Inge Berg Nilssen
 • Per-Arne Emaus
2010
A Concept for Tropical Forest Assessment for REDD
 • Thomas Hame
 • L. Sirro
 • E. Cabrera
 • Jörg Haarpaintner
 • F. Enssle
 • J. Hamalainen
 • B. de Jong
 • F. Paz Pellat
 • D. Pedrazzani
 • J. Reiche
2010
Potential effects of temperature increase on forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway.
 • Stein R. Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
Konsekvensvurdering av Langdalselva Kraftverk for Reinbeitedistrikt 40 Orda. Sakkyndig utredningsoppdrag for Nord-Troms Tingrett.
 • Jan Åge Riseth
2010
Formation of porous textures on Si(111) wafers by anodic polarization in aqueous koh solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
Economic gains from electronic message exchange: The importance of working procedures
 • Margrethe Aanesen
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2010
Cold Regions Hydrology High-Resolution Observatory for Snow and Cold Land Processes
 • Helmut Rott
 • S. H. Yueh
 • D. W. Cline
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • C. Haas
 • F. Hélière
 • Michael Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • T. Nagler
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • A. Thompson
2010
Nordområdesatsingas i det nordlege offentlege rommet
 • Per Selle
2010
DeStore – DECENTRALIZED STORAGE OF MULTIMODAL USER DATA
 • Ellen Brox
 • Kåre Laukli
 • Njål T. Borch
 • Marte Karidatter Skadsem
2010
Nordlandskommunene – indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2010
Interferometric high time resolution NEIAL observations with the ESR: Software Radar and Incoherent Scattering.
 • Tom Grydeland
2010
Climate change effect scenarios and adaptation processes for reindeer management in Norway.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein R. Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
Konsekvensutredning av reindriftsinteressene for nydyrking på eiendommene 115/6 Åsland og 116/1, Lyngen kommune
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2010
Formation of porous textures on Si (111) wafers by anodic polarization in aqueous KOH solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
'We are the professionals': a study of teachers' views on parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
InSAR Deformation Time Series Using an L1-norm Small-Baseline Approach
 • Tom Rune Lauknes
 • Howard A. Zebker
 • Yngvar Larsen
2010
Statens nordområdesatsing
 • Elisabeth Angell
2010
ERS Wave mission reprocessing – QC support - Envisat mission extension support: Assessment of WV Product Quality after Orbit Change
 • Harald Johnsen
2010
Barmarkskjøring i Finnmark - resultater fra en spørreundersøkelse
 • Vigdis Nygaard
 • Ivar Lie
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
WE are the professionals.” A study of teachers’ views on parental involvement in school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
Fighting Irrelevant Health Videos on Youtube: a Social Network Analysis Approach
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • Genevieve B. Melton
2010
Meahcásteapmi Guovdageainnus Naturbruk i Kautokeino. Fastboendes bruk av meahcci i Kautokeino kommune og konsekvenser ved etablering av naturvernområder. Utredningsoppdrag for Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen.
 • Jan Åge Riseth
 • Jan Idar Solbakken
 • Heidi Kitti
2010
Shunt isolation in silicon solar cells by chemical etching
 • Anna Malou Petersson
 • Dilip Chithambaranadhan
 • Quang Hong Nguyen
 • Robert Goldberg
 • Timothy Lommasson
 • Tobias Boström
2010
Parental involvement practices in formalized home-school cooperation
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
Sámi traditional ecological knowledge as a guide to science: snow, ice and reindeer pasture facing climate change
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonsson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
2010
Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga
 • Sveinung Eikeland
2010
Konsekvensvurdering av Langdalselva Kraftverk for Reinbeitedistrikt 40 Orda.
 • Jan Åge Riseth
2010
Finnmarkskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2010
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2010
Protected Areas for Conflict Resolution and Management of Recreational and Commercial Fisheries.
 • Ola Flaaten
2010
Youth in Barents – possibilities and challenges.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2010
Meahcásteapmi Anárjohkas Naturbruk i Anárjohkaområdet. Fastboendes bruk av meahcci og konsekvenser ved mulig utvidelse av Øvre Anárjohka Nasjonalpark. Utredningsoppdrag for Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen.
 • Jan Åge Riseth
 • Jan Idar Solbakken
 • Heidi Kitti
2010
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
Phase calibration of a radar interferometer by means of incoherent scattering
 • Tom Grydeland
 • Cesar La Hoz
2010
New satellite-based maps of the growing season north of 50°N (Proceedings Paper)
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Anne Tolvanen
 • Bernt Johansen
 • Arve Elvebakk
2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Stig Karlstad
2010

Sider