Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 101 publikasjoner
Side 1 av 3
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Comparing SAR based short time-lag cross-correlation and Doppler derived sea ice drift velocities
 • Thomas Kræmer
 • Harald Johnsen
 • Camilla Brekke
 • Geir Engen
2017
Wear on vegetation in cultural heritage sites in High Arctic: Results from a multisensory and multiplatform analysis on Svalbard
 • Hans Tømmervik
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stian Solbø
2017
Disentangling the coupling between sea ice and tundra productivity
 • M Macias-Fauria
 • Stein Rune Karlsen
 • B.C. Forbes
2017
Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence during geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial
 • Peter Oesch
 • Jan Kool
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Anton Civit
 • Roger Hilfiker
 • Stefan Bachmann
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Tundra Greenness
 • Howard E. Epstein
 • Uma S. Bhatt
 • M. K. Raynolds
 • D.A. Walker
 • B.C. Forbes
 • T. Horstkotte
 • M Macias-Fauria
 • A. Martin
 • G.K. Phoenix
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
 • Per Fauchald
 • Hannah Vickers
 • R. Myneni
 • C. Dickerson
2017
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
 • Ellen Brox
 • Karl Johan Olsen
2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter”
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
 • Torill Nyseth
2017
Doppler shifts retrieval from Sentinel 1 - Status and Way Forward
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
2017
A complete snow avalanche activity record from a Norwegian forecasting region using Sentinel-1 satellite-radar data
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Karsten Müller
2017
Contingency  Path  Planning  for  Hybrid-electric UAS
 • Anthony Reinier Hovenburg
 • Fabio Augusto de Alcantara Andrade
 • Christopher Dahlin Rodin
 • Tor Arne Johansen
 • Rune Storvold
2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Trygve Borch
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Freeze/thaw conditions at periglacial landforms in Kapp Linné, Svalbard, investigated using field observations, in situ, and radar satellite monitoring
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
2017
Autonomous UAV surveillance of a ship’s path with MPC for Maritime Situational Awareness
 • Fabio Augusto de Alcantara Andrade
 • Rune Storvold
 • Tor Arne Johansen
2017
Value added in the Norwegian Bioeconomy (8/2017)
 • Eirik Mikkelsen
2017
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017
Automatic detection of snow avalanche debris in central Svalbard using C-band SAR data
 • Dieuwerjte Wesswelink
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Roderik C Lindenbergh
2017
Mission Performance Trade-offs of Battery-powered sUAS
 • Anthony Reinier Hovenburg
 • Tor Arne Johansen
 • Rune Storvold
2017
Non-linear static behaviour of ancient free-standing stone columns
 • Bora Pulatsu
 • Vasilis Sarhosis
 • Eduardo Martins Bretas
 • Nikolaos Nikitas
 • Paulo B. Lourenco
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Experimental and Micro-CT study on the Oil Distribution in laboratory grown Sea Ice
 • Martina Lan Salomon
 • Martin Arntsen
 • Nga Phuong Dang
 • Sønke Maus
 • Megan Eileen O'Sadnick
 • Christian Petrich
 • Martin Schneebeli
 • Mareike Wiese
2017
Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten.
 • May-Britt Ellingsen
 • Yngve Antonsen
2017
Synoptic atmospheric circulation patterns controlling avalanche activity in central Svalbard
 • Holt John Hancock
 • Alexander Prokop
 • Markus Eckerstorfer
 • Jordy Hendrikx
2017
Sneak peek at the 3D surface displacement of a destabilized rock glacier – Observed by combining TerraSAR-X offset-tracking and terrestrial radar interferometry
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Heidi Hindberg
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
2017
GLORIA Norge 2016 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong
 • Sølvi Wehn
 • Stein Rune Karlsen
 • Per Vesterbukt
 • Jarle Inge Holten
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Performance of RC Walls with Openings Strengthened by Fiber Reinforced Polymers: An Experimental and Theoretical Investigation
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Thomas Blanksvärd
 • Björn Täljsten
2017
Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
2017

Sider