Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2183 publikasjoner
Side 55 av 55
HVorfor så få?
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
Electrophoretically deposited carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Boström
Sámi reindeer herd managers: why do they stay in a low-profit business?
 • Jan Åge Riseth
Forsker Jan Åge Riseth om reintallet i Karasjok og Kautokeino- En helt spesiell utvikling. [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
Bioeconomic Modeling and the Management of Cold-Water Coral Resources
 • Claire W. Armstrong
 • Anthony J. Grehan
 • Viktoria Kahui
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Siv Reithe
 • Sybille van den Hove
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Kjell Arild Høgda
 • K. B. Strann
Correlation analysis of p53 protein isoforms with NPM1/FLT3 mutations and therapy response in acute myeloid leukemia
 • Nina Ånensen
 • Sigrun Margrethe Hjelle
 • Belle Werner Van
 • Ingvild Haaland
 • Elisabeth Silden
 • Jean-Christophe Bourdon
 • Randi Hovland
 • Kjetil Tasken
 • Stian Knappskog
 • Per Eystein Lønning
 • Øystein Bruserud
 • Bjørn Tore Gjertsen
Improving runoff simulations using satellite-observed time-series of snow covered area
 • R.V. Engeset
 • H-C. Udnæs
 • Tore Guneriussen
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
 • Rune Solberg
 • E. Alfnes
"Business" i nord-vest Russland
 • Gro Alteren
SAR-Ocean Wave Inversion Using Image Cross Spectra
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
Megaprojects and regional reform
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
Håp, engasjement - men kommer det flere folk?
 • Marit Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Toril M Ringholm
Seismic analysis of masonry gravity dams using the Discrete Element Method: Implementation and application
 • Eduardo Martins Bretas
 • Jose Lemos
 • Paulo B. Lourenco
Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
 • Håvard Lium
ANALYS AV DEN SAMISKA RENSKÖTSELNS EKONOMISKA TILLPASSNING. RENEN, INTÄKTSKÄLLA ELLER KULTURFÄSTE? Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
Mislykket reintallsreduksjon [Lederartikkel som kommenterer rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
 • Bernt Holst
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
Harvest Functions: the Norwegian Bottom Trawl Cod Fisheries
 • Arne Eide
 • Frode Skjold
 • Frank Olsen
 • Ola Flåten
Multi-sensor/multi-temporal approaches for snow cover area monitoring
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold

Sider